Vaše odluke kreiraju vaš život!

Vaše odluke kreiraju vaš život!

Pomislite na sve one stvari koje su stvarno fantastične u vašem životu, iskustvo u vašem životu zbog kojeg ste danas srećni, kao i one zbog kojih niste naročito srećni, zajedničko im je da su i jedne i druge posledica vaših odluka koje su vam donele rezultat, emotivni, fizički, finansijski, poslovni.

Ako prođete na primer kroz poslednjih 10 godina vašeg života i setite se momenata kada ste donosili neke odluke, velike ili male, svejedno, jasno vam je da ste možda doneli druge odluke vaš život bi sada bio radikalno drugačiji. Vi danas ne možete sa sigurnošću znati da li bi bilo bolje ili lošije nego sada, ali ono što sigurno znate jeste da bi bilo drugačije.

Važno je da ste svesni da odluke imaju ogromnu moć, jer svaka odluka sa sobom nosi i konsekvence. One mogu biti fantastične kada su nagrada u vašem životu, a mogu da budu i negativne, jer svaka odluka sa sobom donosi ili neke dobre ili loše rezultate, pitanje je šta prevlada.

Kako model za donošenje odluka može da vam pomogne da napravite najbolju odluku za sebe. I kako može da vam pomogne da umanjite loše strane bilo koje odluke.

U svakom momentu života vi donosite tri odluke:

  • Na šta ćete se fokusirati;
  • Šta nešto za vas znači;
  • Šta ćete da uradite po tom pitanju.

Bilo bi izuzetno korisno za vas da razumete moć donošenja odluka, jer vi u svakodnevnom životu stalno donosite odluke. Na primer svakog momenta odlučujete na šta se fokusirate, upravo sada čitate ovaj tekst a u isto vreme postoji još million stvari na koje biste mogli da se fokusirate, možda na zvukove oko vas, na određeni predmet u prostoriji, na svoje disanje…
Na mnoge stvari jednostavno i ne obraćate pažnju, suštinski obraćate pažnju na jako malo stvari i ukoliko svesno ne odlučite na šta želite da se fokusirati onda se najčešće dešava da vas obuzmu strahovi ili donosite odluke koje su kratkoročne… Zato je važno da donesete veoma svesnu odluku gde ćete usmeriti svoju pažnju.

Bilo bi dobro da imate kategorije po kojima donosite odluke, koje će unaprediti vaš život i to na svakodnevnom nivou, jer su to odluke kojima oblikujete svoj život.

Druga odluka koju donosite iz momenta u momenat je šta za vas zapravo znači to na šta ste se fokusirali. To je pitanje svrhe. U svakodnevnom životu vi ne odlučujete svesno šta nešto znači za vas, ali kada svesno krenete da odlučujete da je za vas prednost šta god da se dešava, onda ćete drugačije reagovati i postizaćete poželjne rezultate.

Kao treća odluka koju svakodnevno donosite, odmah nakon prethodne dve, je šta ćete zapravo uraditi sada sa onim na šta ste obratili pažnju i šta to za vas znači, hoćete li preduzeti akciju ili možda ne i kakvu. A od toga najviše zavise rezultati koje postižete na svakom polju svog života.

Poenta je da budete svesni toga i da sve odluke donosite svesno, i zato je važno da razumete moć donošenja odluka, jer kada razumete tu moć ona može postati vaša velika prednost. To su odluke koje donosite iz momenta u momenat, a koje donosite gotovo nesvesno, zato naizgled male, neprimetne, ponekad one postaju veće i mogu da imaju veće, čak ponekad i ogromne konsekvence, i mogu da odu mnogo dalje od tog momenta i da utiču na ceo vaš život, na vašu karijeru, finansije, emotivno stanje, na neke ili na sve vaše odnose, čak i na vašu decu….

Sada je pravi trenutak da donesete najbolju odluku za sebe i prijavite se za Online program ličnog prosperiteta Slavice Squire, jednu od naših najpopularnijih online edukacija.

Ova edukacija sastoji se od 20 video lekcija i obimnih PDF materijala koji će vam biti dostupni u okviru ekskluzivne Facebook grupe namenjene samo vama, polaznicima ovog programa. Sve vreme moći ćete da postavljate neograničen broj pitanja i pratite Slavicina live uključenja tokom kojih ćete dobijati dodatne korisne informacije i odgovore na sve što vas dodatno zanima.

Kroz nju je dosad prošlo više od 1.500 ljudi, a ako biste želeli da otkrijete zašto su je nazvali jednom od najznačajnijih edukacija za lični razvoj, prijavite se putem ovog linka.