NLP Master Trening

Prijavite se!

Postanite NLP Master uživo putem Zoom-a!

Ukoliko nakon završene NLP Practitioner edukacije želite da proširite svoju kompetenciju i postanete još uspešniji u svom poslu i upravljanju promenama koje taj uspeh zahteva, NLP Master je pravi izbor za vas.

Na NLP Master edukaciji dobićete dublji uvid u sadržaj koji ste naučili na NLP Practitioner-u, razviti nove veštine i učiti inovativne i kreativne modele i metode koji će vam dati dublje razumevanje principa i metodologije NLP-a. Naučićete kako možete da manifestujete svoje snove, pritom podržavajući i druge na putu ličnog razvoja.

Imaćete priliku da iz udobnosti svog doma, putem Zoom aplikacije radite sa trenerima sa izvanrednom reputacijom kao što su: Slavica Squire – prvi NLP Master‐Trainer u Srbiji potpredsednik European Coaching Association (ECA), licencirani Master Business Coach & NLP Master Trainer i bestseller autor i takođe iskusni Dragoljub Matić i Katarina Džoković, izvanredni licencirani NLP Traineri i coach-evi edukovani na NLP Institutu.

Na NLP Master-u proširićete svoje granice različitim kompleksnim NLP modelima i pristupima i naučiti kako da ih smisleno kombinujete.

Kada uspešno prođete edukaciju, svoj master rad i testove, dobićete međunarodno priznat sertifikat NLP Master-a sa pečatom ANLP asocijacije iz Londona.

Zašto treba da pohađate NLP Master:

Na NLP Master edukaciji razvijate i optimizujete vaš lični NLP stil i usvajate, učvršćujete, povezujete i proširujete veštine naučene na NLP Practitioner-u. Pored toga, učite napredne i kompleksne NLP teme i razvijate dalje svoje lične sposobnosti:

 • Uspešno upravljate promenama: svojim ličnim, u timu ili u firmi;
 • Sa lakoćom prepoznajete svoja i uverenja svojih sagovornika i menjate ih prema potrebi;
 • Prevazilazite teške i problematične situacije;
 • Vešto pregovarate na ekspertskom nivou ‐ učite veoma uverljive govorne obrasce;
 • Razvijate i produbljujete svoje razumevanje za sisteme (firma, tim, porodica…);
 • Integrišete viziju i ciljeve ‐ sopstvene, tima kojim rukovodite, firme, porodice…;
 • Efikasno vodite sastanke;
 • Postavljate prave ljude na prava mesta;
 • Reprogramirate utiske i iskustva iz lične istorije koji vas sputavaju i sabotiraju;
 • Rešavate lične konflikte, konflikte u timu i u okruženju;
 • Automatizujete sadržaje sa NLP Practitionera;
 • Kreirate svoj NLP stil i još mnogo toga.

NLP tehnike kojima ćete se baviti:

 • Postavljanje ciljeva – kreiranje života po želji;
 • Napredni submodaliteti;
 • Modelovanje i strategije – učenje i „skidanje“ uspešnih strategija od genijalaca;
 • Metaprogrami u praksi – kreiranje svog posla po svojoj meri ili kreiranje intervjua i pronalazak idealnih saradnika za sebe i za posao koji će raditi;
 • Timeline ‐ nalaženje resursa i njihova upotreba tamo gde su potrebni, programiranje ostvarenja izvanrednih ciljeva u budućnosti i rekonstrukcija prošlosti radi rasterećenja;
 • Vrednosti i vrednosni sistemi ‐ prepoznavanje i menjanje hijerarhije vrednosti radi usklađivanja sa svojim životom i ciljevima i kreiranje unutrašnjeg izvora inspiracije za njihovo ostvarenje;
 • Sleight of Mouth Patterns – spretna komunikacija, jer to jeste umetnost koja može da se nauči;
 • Metafore – majstorija fascinacije, da ostavite nezaboravan utisak i izvršite pozitivan uticaj;
 • Integrativni NLP obrasci brze i trajne promene: Jungle‐Gym, Reimprinting, alergije, fobije …
 • I još mnogo toga izuzetno korisnog kao nadgradnja i utvrđivanje naučenom na NLP Practitioner edukaciji…

1. modul - Okvir za željenu transformaciju

Na prvom modulu bavićete se dubokom integracijom i automatizovanjem sadržaja sa NLP Practitioner-a. Istražićete i produbiti razumevanje već naučenih aksioma i NLP veština i bavićete se njihovom konkretnom primenom i transferom u praksu.

Na ovom modulu postavićete okvir za kompletnu edukaciju, steći ćete jasnoću, fokus i samopouzdanje da planirate svoj život unapred kako biste ostvarili svoje snove, vizije i ciljeve za budućnost. Ovde imate priliku da napravite inventar sopstvenog života i postavite čvrstu osnovu za trajni progres.

Dobićete uvid i razumevanje strategija za postizanje izvanrednih rezultata, razjasnićete svoje razloge za uspeh i postaviti trasu koja vas vodi ka trajnom napretku i ispunjenom življenju. Razvićete više samopouzdanja, vere i entuzijazma i dobiti jednostavne alate za postavljanje ciljeva i ostvarivanje vizija, ispunjeni hrabrošću i motivisani za izvanredne rezultate, koje možete da primenite i kao rukovodilac coach ili kao profesionalni coach.

Kada na ovom modulu osmislite jasnu viziju svog života, svi sledeći moduli predstavljaju put ka ostvarenju i sve što učite je u funkciji ostvarenja ciljeva i željenog uspeha.

2. modul - Upravljanje vremenom

U okviru trećeg, večernjeg modula NLP Mastera, izučavaćete takozvani timeline model, koji vam daje mogućnost da sagledate nesvesne strukture individualnog poimanja vremena i njegovo optimalno strukturiranje, jer je to preduslov za efektivno upravljanje vremenom, planiranje budućnosti i odmeren odnos prema prevazilaženju prošlosti. Upoznaćete se sa zanimljivom varijantom okvira „kao da“ kroz tehniku „Čudo-pitanje“ koja usmerava na pronalaženje novih mogućnosti za rešenje.

Naučićete:

 • Naučićete kako da događaje iz prošlosti koristite kao svoje resurse;
 • Oslobodićete se emocionalnog tereta iz prošlog vremena;
 • Uskladićete svoje ciljeve sa vremenskim okvirom za njihovo ostvarenje;
 • Naučićete da budete prisutniji u sadašnjem trenutku i još mnogo toga.

3. modul - Napredni govorni obrasci

“Lek za dušu je da bude dotaknuta čarima … a te čari su reči!” Sokrat

Na ovom modulu steći ćete veštine biranja i korišćenja reči pomoću kojih postajete moćniji, uticajniji, sposobniji, da sa izuzetnom fleksibilnošću, pomognete drugima da naprave željenu promenu u poslu i u životu. Razvićete fleksibilnost razmišljanja i sposobnost da primenite različite strategije, pomoću kojih ćete moći da razrešite mnoge naizgled nerešive situacije.

Napredni hipnotički obrasci omogućavaju vam da iskoristite svoj nesvesni um kako biste došli do resursa i time otkrili unutrašnje bogatstvo sopstvenih potencijala. Zahvaljujući njima na putu svog ličnog razvoja možete postići bolji sklad sa sobom i svetom oko sebe.

Na ovom modulu naučićete i sofisticirane govorne obrasce koji se koriste kako bi izazvali promenu na neočekivani način. Slight of mouth – obrasci ili “spretna usta”, zadaju šok u procesu razmišljanja onog koji sluša i izazivaju različite reakcije – od konfuzije, preko humora do ljutnje i prosvetljenja i zato ćete učiti da ih koristite sa oprezom, uz duboko uvažavanje i poštovanje sagovornika, jer jedino tako mogu i da deluju.

Naučićete:

 • Kako da uz pomoć naprednih NLP tehnika utičete na nesvesni um;
 • Kako da izazovete promenu na neočekivan način;
 • Kako da uverite govorom i naprednim govornim obrascima;
 • Kako da povećate fleksibilnost u komunikaciji;
 • Kako da prevaziđete izazovne poslovne i privatne situacije;
 • Kako da povećate svoj uticaj.

4. modul - Utičite na promenu

U ovom večernjem modulu imaćete priliku da isprobate izuzetno važnu kompleksnu primenu neuro-lingvističkog programiranja. Six step reframing je jedan od najpoznatijih modela intervencije, moćna tehnika za promenu neželjenog ponašanja.
Takođe, nadogradićete svoje znanje o Miltonovom modelu i dodatno usavršiti svoje veštine komunikacije, postati uticajniji i sigurniji u sebe.

Naučićete:

 • Kako da koristite Miltonove govorne obrasce da postanete još uticajniji u svom okruženju;
 • Podignete svoju fleksibilnost u komunikaciji na viši nivo;
 • Kako da postanete majstori uticaja;
 • Kako se uz pomoć NLP-a možete da promenite neželjena ponašanja i još mnogo toga.

5. modul - Modelovanje uspešnosti

“Ako jedno ljudsko biće može nešto da uradi, onda to može svako”, jedan je od aksioma NLP-a od koga se krenulo u proučavanju razlike između izuzetno uspešnih i onih prosečnih, a sa idejom da svačija životna priča može da se unapredi.

Metoda koja se koristila za proučavanje strategija vrhunskih profesionalaca, njihovih obrazaca razmišljanja i delovanja, nazvana je modelovanje. Predmet interesovanja, proučavanja i modelovanja bilo je, ne samo šta vrhunski profesionalci rade, već i kako i zašto obavljaju svoj posao, šta ih motiviše, na koji način komuniciraju sa sobom i drugima, koja su njihova uverenja, kako postavljaju i ostvaruju svoje ciljeve – koje strategije koriste u postizanju fascinantnih rezultata. Kao rezultat modelovanja nastao je niz NLP tehnika i alata koje će vam omogućiti da postižete vrhunske rezultate i zadovoljnije i srećnije živite.

Na ovom modulu savladaćete proces modelovanja nečijeg uspešnog ponašanja, strategija i motivacije. Umećete da modelujete nekoga ko ima određenu veštinu koju biste želeli i time proširite svoju paletu veština, svoju kompetentnost i fleksibilnost.

“Spoljašnji svet je model za unutrašnji svet!”

Kvalitet ljudskih misli i sećanja, u NLP-u nazivamo submodalitetima. Od toga kako je vaš mozak kodirao vaša sećanja, zavisi i način na koji reagujete na njih i stepen opterećenja takođe. Ako promenite način na koji kodirate sećanja, promenićete i način na koji reagujete na njih i možete se brzo i lako rasteretiti i lagani ići u svoju uspešniju budućnost. Rad sa submodalitetima koji ste započeli na Practitioner edukaciji, na ovom modulu ćete značajno proširiti naprednim metodama rada sa submodalitetima.

A poznavanje kompleksnih tehnika rada sa submodalitetima će vam pokazati:

 • Kako da ciljeve učinite primamljivijim?
 • Kako da ih programirate i učinite ih neizbežnim?
 • Kako da umanjite prepreke učinite ih neznatnim?
 • Kako da sva opterećenja ostavite iza sebe ili sklonite u stranu i nastavite sa lakoćom da se krećete ka cilju?

U toku ovog modula, znatno ćete povećati svoje veštine pozitivnog uticaja na sebe i druge.

Naučićete:

 • Proces modelovanja;
 • Kako da identifikujete veštine za modelovanje i definišete “formulu veštine” koju osoba koristi;
 • Tehnike za modelovanje bilo koje željene veštine;
 • Napredne strategije modelovanja;
 • Kako da koristite napredne tehnike promene;
 • Korisne tehnike za profesionalni rad na promeni i ličnom razvoju;
 • Kako da promenite nekorisna ponašanja;
 • Kako da se rešite problema koje su uzrok poteškoća pri donošenju odluka;
 • Kako da unapredite svoje učenje i razumevanje;
 • Da proširite svoju fleksibilnost i kompetentnost.

6. modul - Postignite balans

Na ovom večernjem modulu radićete izuzetno moćnu NLP tehnike – Visual Squash koja predstavlja izuzetno važnu kompleksnu primenu neuro-lingvističkog programiranja.
Visual Squash je nadogradnja sidrenja, sa kojim se upoznajete na NLP Practitioner edukaciji i omogućava vam da uskladite unutrašnje delove svoje ličnosti koje su u konfliktu i koja može da bude od neprocenjivog značaja svaki put kada učite neku novu veštinu. Takođe, u ovom modulu ćete naučiti kako možete da preslikate metaprograme iz jednog konteksta u drugi i time još postignete povećanje svoju fleksibilnost i motivaciju.

Naučićete:

 • Kako da pronađete unutrašnju ravnotežu;
 • Kako da sebi postanete podrška, umesto da sami sebi blokirate postizanje ciljeva;
 • Kako da s lakoćom usvajate nova znanja;
 • Kako da postignete još veću fleksibilnost u komunikaciji i interakciji uopšte i još mnogo toga.

7. modul - Metaprogrami

“Ono što nas iritira u vezi sa drugim ljudima, može nas odvesti boljem razumevanju nas samih.” Carl Jung

Na ovom modulu bavićete se metaprogramima – nesvesnim strukturama razmišljanja koje utiču na razumevanje, motivaciju, donošenje odluka i akcije i tako ćete povećati svoju fleksibilnost u razmišljanju i delovanju, a time i svoj uticaj i mogućnost izbora. Razumećete metaprograme, obrasce koji usmeravaju naše mentalne procese i naše ponašanje, naučiti kako da ih koristite i unapredite svoje veštine vršenja pozitivnog uticaja i motivacije.

Rad sa metaprogramima koji ste započeli na NLP Practitioner edukaciji, znatno se proširuje na ovom modulu.

U poslovnoj praksi se pokazalo da iako određeni kandidati imaju iskustva i kompetence potrebne za neko radno mesto, najčešće ne mogu biti uspešni na toj poziciji zbog njihovog načina razmišljanja i preferenci koje se ne uklapaju sa timom i sa kulturom kompanije. Korišćenjem metaprograma na višem nivou, moguće je definisati zahtev za radnim mestom i kreirati odgovarajući profil osobe za konkretan opis posla.

Na ovom modulu, naučićete da osmislite intervju koji optimalno i veoma brzo i lako otkriva ključne preference razmišljanja kandidata, kao i način da brzo prepoznate u kojoj meri se njegove nesvesne strukture razmišljanja i doživljaja uklapaju u profil koji vam je potreban. Činjenica je da dok neke osobe bivaju privučene određenim emotivnim rečima, druge istim rečima bivaju odbijene. Zato ćete naučiti kako da sastavite oglas za određene pozicije u svojim kompanijama koji će automatski privući kandidate sa željenim kompetencama i preferencama.

Ako želite, možete dobiti svoj individualni metaprogramski Identity Compass profil sa precizno izmerenim preferencama u razmišljanju u poslovnom kontekstu, na 30 strana A4 formata, po povlašćenoj ceni. Time određujete svoju poziciju i dobijate uvid u lične razvojne teme na kojima možete da radite na Masteru, a tako fokusiran proces promene može da da izuzetne rezultate.

Naučićete:

 • Kako da otkrijete metaprograme postavljanjem specifičnih pitanja, kako u intervjuisanju, tako i u svakodnevnom razgovoru;
 • Kako različiti metaprogrami utiču jedni na druge i kako možete da prevaziđete nepotrebne ali svakodnevne konflikte;
 • Kako da korisno primenite metaprograme u svakodnevnom životu i rukovođenju;
 • Kako da motivišete svoj tim da uvek bude na najvišem nivou;
 • Kako da komunicirate strateški i ljude vodite ka željenom cilju;
 • Kako da dostignete još veću fleksibilnost u razmišljanju, komunikaciji i delovanju.

8. modul- Promenite ličnu istoriju

Možda nije moguće promeniti prošle događaje, ali je svakako moguće promeniti naš odnos prema njima, utiske o njima koji su ostavili trag na našoj duši, kao i „izlečiti“ posledice koje su ti događaji napravili u našim životima.

Zahvaljujući fantastičnoj tehnici reimprintinga možete pronaći resurse potrebne za promenu nekorisnih uverenja i uzora koje ste stekli u prošlosti i tako za sebe obezbediti podršku, uz koju će postizanje ciljeva postati lakše i brže nego ikad pre.

Naučićete NLP Allergy Technique je jedna od tehnika koje su NLP stavili u žižu javnosti, nakon što je naučno utvrđeno da je mnoge alergije moguće tretirati na taj način. U ovom modulu upoznaćete se i sa Fobia Cure izuzetno efikasnom tehnikom za prevazilaženje strahova i fobija.

Naučićete:

 • Kako možete da promenite svoja uverenja, stečena na osnovu nekih događaja iz prošlosti;
 • Kako možete da programirate nova korisna uverenja na osnovu istih događaja;
 • Kako da pribavite za sebe još više resursa;
 • Kako da kroz kompleksne vežbe naučićete da stavite u pogon mnoge stvari koje ste do sada učili tokom NLP edukacije i još mnogo toga.

9. modul - Metafore

“Metafora se svrstava u najsnažniju moć čoveka. Njeno dejstvo se graniči sa čarolijom!” Jose Ortega Y Gasset

Na ovom modulu imate priliku da savladate veštinu koja je neizostavna u procesu vršenja pozitivnog uticaja svetskih majstora – komunikaciju metaforama.

Vrhunski komunikatori u paleti svojih veština poseduju izuzetnu veštinu pričanja priča, jer time zaobilaze otpor i direktno utiču na nesvesni um svog sagovornika. Lljudski mozak razmišlja u metaforama i priče imaju veliki uticaj na njega, zato su metafore veoma efikasne za podučavanje kao i za vršenje uticaja. A sposobnost ciljanog osmišljavanja metafore i njene uverljive primene važan su element uspešne i delotvorne komunikacije. Metafore ustvari predstvaljaju vrhunsku umetnost uticajne komunikacije i zbog toga su neizostavni deo ove edukacije.

Na ovom modulu ovladaćete veštinom kreiranja efektnih metafora i načinom kako da ih delotvorno primenite, prenesete emociju i izvršite pozitivan uticaj ”hiruški precizno” i na pravom mestu.

Naučićete:

 • Kako da metaforom inicirate nove ideje kod sagovornika;
 • Kako da kreirate odgovarajuće metafore u odgovarajućem kontekstu;
 • Kako da sagovornika podstaknete na razmišljanje u željenom pravcu;
 • Kako da otvorite svojim sagovornicima nove mogućnosti i izbore;
 • Kako da izvršite najpozitivniji mogući uticaj i pomognete svojim saradnicima ili bližnjima da se odblokiraju;
 • Kako da prenesete pravu emociju i budete zapamćeni.

10. modul- Iskoristite unutrašnje resurse

Na ovom modulu naučićete i kako da, koristeći NLP, održite dinamičnu, fascinantnu i sasvim drugačiju prezentaciju. Umećete da oduševite slušaoce na sastanku ili one sa kojima pregovarate. Pri tome podjednako važnu ulogu ima dobra priprema kao i siguran i kompetentan nastup.
Na ovom modulu identifikovaćete svoje unutrašnje delove i resurse, sagledaćete dinamiku svog unutrašnjeg sistema i povećaćete sposobnost da svoje interne konflikte rešavate efikasnije i postignete svoj unutrašnji mir i balans.

Naučićete:

 • Kako da povećate svoju kreativnost, iskoristite unutrašnje resurse i u potpunosti iskoristite svoj potencijal;
 • Kako da efikasnije koristite unutrašnje resurse i postignete balans;
 • Kako da svaki put održite dinamičnu i fascinantnu, sasvim drugačiju prezentaciju;
 • Da vodite brz i efikasan sastanak i uključite sve prisutne;
 • Kako da povećate svoju kreativnost i osvojite sistematskim nastupom;
 • Imaćete priliku da postavite pitanja u vezi edukacije i razjasnite sve nedoumice.

11. modul - Integracija i sertifikacija

Važan aspekt ove edukacije je pokretanje impulsa ličnog rasta i razvoja koji je u skladu sa vašim unutrašnjim vrednostima i u harmoniji sa vašim društvenim okruženjem. Snažno ćete ubrzati sveobuhvatni proces razvoja tako što ćete poznate NLP formate povezati na jedan sasvim novi način, integrisati ih sve u jedan ali kompleksan model.

Naučićete kako pojedinačni NLP elemente mogu da se uklope u jedan generativni NLP format, sagledaćete fleksibilne perspektive ličnog iskustva i time sebi otvoriti nove mogućnosti u životu.

Naučićete:

 • Integrativan pristup NLP-u;
 • Da identifikujete i upravljate dinamičnim procesom međusobnog delovanja pojedinačnih NLP elemenata (NLN, Time line, Perceptualne pozicije);
 • Kako da povećate svoju kreativnost i u potpunosti iskoristite svoj potencijal.

Na ovom poslednjem modulu integrišete stečena znanja i veštine i stavljate ih u funkciju svoje poslovne i privatne svakodnevnice.

Od samog početka NLP Master edukacije radite na svom ličnom projektu. Tema može da bude sve iz oblasti NLP‐a, što vi u vašem okruženju možete praktično da primenite i dobijete fascinantne rezultate. Vi sami odlučujete o obimu svog projekta, a o dokumentaciji i prezentaciji, diskutujete i odlučujete sa nama. Rezultat jednog ovakvog projekta može da obogati NLP kao disciplinu, a u svakom slučaju obogaćuje vaše iskustvo i doprinosi vašem uspehu i kvalitetu života. Obim u kom vi i vaše okruženje (firma, porodica … ) profitirate od ovog projekta daleko prevazilazi investiciju u ovu edukaciju!

Za dobijanje internacionalno priznatog sertifikata potrebno je da položite praktični i pismeni test vaših znanja i veština. Za testiranje se intenzivno pripremate tokom čitave edukacije, a naši treneri konstantno prate i daju vam dodatnu podršku da željene promene u vašem životu postanu stvarnost.

Na dan sertifikacije prezentovaćete svoj Master‐Projekat, a na toga i ostalih faktora koji uključuju: vaše prisustvo na svim modulima, položen pismeni i praktični test, odnos prema vežbanju u grupama možete dobiti sertifikat koji će biti potpisan od svih licenciranih NLP Master trenera koji su edukatori na ovoj edukaciji i overen pečatom NLP Instituta i ANLP asocijacije iz Londona.

Dodatne informacije:

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, mesto vam je zagarantovano tek nakon uplate. Prednost imaju oni koji su pre uplatili.

Raspored održavanja modula:

1. Okvir za željenu transformaciju

12. i 13. 10. 2024.
2. Upravljanje vremenom

29. 10. 2024.
3. Napredni govorni obrasci

9. i 10. 11. 2024.
4. Utičite na promenu

19. 11. 2024.
5. Modelovanje uspešnosti

30. 11. i 1. 12. 2024.
6. Postignite balans

17. 12. 2024.
7. Metaprogrami

18. i 19. 1. 2025.
8. Promenite ličnu istoriju

5. 2. 2025.
9. Metafore

22. i 23. 2. 2025.
10. Iskoristite unutrašnje resurse

4. 3. 2025.
11. Integracijai sertifikacija

od 28. do 30. 3. 2025.

Satnica:

Moduli se održavaju subotom i nedeljom od 9h do 16h, osim poslednjeg koji se održava petkom od 18.30h do 21.45h i subotom i nedeljom od 9h do 14h. Večernji moduli održavaju se od 18.30h do 21.45h.

Master 32

 • MestoZOOM
 • TreneriSlavica Squire

  Dragoljub Matić

  Katarina Džoković
 • DostupnostIma Mesta