NLP Master Trening

Prijavite se!

 

Usavršite svoje NLP veštine i dostignite majstorstvo – Postanite NLP Master

Ukoliko, nakon završene Practitioner edukacije, želite da proširite svoju kompetenciju i postanete još uspešniji u svom poslu i upravljanju promenama koje taj uspeh zahteva, NLP Master je pravi izbor.

Na NLP Master edukaciji produbljuje se sadržaj naučen na NLP Practitioneru, razvijaju nove veštine i uče inovativni i kreativni modeli i metode koje vam daju dublje razumevanje principa i metodologije NLP-a. Naučićete kako možete da manifestujete svoje snove, pritom podržavajući i druge na putu ličnog razvoja.

Iskoristite jedinstvenu priliku da radite sa trenerima sa izvanrednom reputacijom kao što su: Charles Faulkner – direktor i vlasnik Influential Communications, Inc kompanije u Chicago-u, USA, jedan od prvih NLP trenera, izuzetno cenjen u oblasti biznisa i finansija kao coach, motivator i consultant, Slavica Squire – prvi Internationalni NLP Master‐Trainer u Srbiji potpredsednik European Coaching Association – ECA, licencirani Master Business Coach & NLP Master Trainer i bestseller autor i Dragoljub Matić i Katarina Dzoković izvanredni licencirani NLP Traineri edukovani na NLP Institutu.

Tokom edukacije ućićete da proširite svoje granice raznim kompleksnim NLP modelima i pristupima i da ih smisleno kombinujete. Radićete na svom projektu koji vas direktno vodi ka još većem nivou uspeha. Na kraju edukacije, u službi kvaliteta i integracije naučenih NLP metoda imaćete pismeni i praktičan test i prezentaciju svog master projekta.

Svi polaznici koji uspešno prođu edukaciju i testove dobiće sertifikat NLP Master sa pečatom IANLP (Internacional Association for NLP).

Zašto pohađati:

Na NLP Master treningu razvijate i optimizirate vaš lični NLP stil. Povezujete i proširujete veštine naučene na Practitioner treningu. Pored toga, učite napredne i kompleksne NLP teme i razvijate dalje lične sposobnosti:

 • Upravljanje promenama: svojim ličnim, u timu ili u firmi;
 • Efikasni i puni energije idete putem koji ste zacrtali;
 • Sa lakoćom prepoznajete svoja i uverenja svojih sagovornika i menjate ih prema potrebi;
 • Prevazilazite izuzetno teških i problematičnih situacija;
 • Vešto pregovarate na ekspertskom nivou ‐ učite veoma uverljive govorne obrasce;
 • Razvijate i produbljujete svoje razumevanje za sisteme (firma, tim, porodica…);
 • Integrišete viziju i ciljeve ‐ svoje lične, tima kojim rukovodite, firme, porodice…;
 • Vodite efikasne sastanke;
 • Postavljate prave ljude na prava mesta;
 • Reprogramirate utiske i iskustva iz lične istorije koji vas sputavaju i sabotiraju;
 • Rešavate lične konflikte, konflikte u timu i u okruženju;
 • Automatizujete sadržaje sa NLP Practitionera;
 • Kreirate svoj NLP stil.

NLP tehnike kojima ćete se baviti:

 • Postavljanje ciljeva – kreirajte život kakav želite;
 • Napredni submodaliteti;
 • Modelovanje i strategije – učiti i „skidati“ od genijalaca;
 • Meta‐programi u praksi – kreirajte intervju i nađite saradnike po meri;
 • Timeline ‐ nalaženje resursa i njihova upotreba tamo gde su potrebni;
 • Vrednosti i vrednosni sistemi ‐ prepoznavanje i menjanje hijerarhije vrednosti;
 • Terapeutske tehnike i modeli promene;
 • Sleight of Mouth Patterns;
 • Metafore – majstorija fascinacije;
 • Integrativni NLP modeli: Jungle‐Gym, S.C.O.R.E.,…

1. modul - Put progresa
Okvir za željenu transformaciju

Na prvom modulu bavićete se dubokom integracijom i automatizovanjem sadržaja sa NLP Practitionera. Istražićete i produbiti razumevanje već naučenih aksioma i NLP veština i bavićete se njihovom konkretnom primenom i transferom u praksu.

Na ovom modulu postavljate okvir za kompletnu edukaciju, stičete jasnoću, fokus i samopouzdanje da planirate svoj život unapred kako biste ostvarili svoje snove, vizije i ciljeve za budućnost. Ovde imate priliku da napravite inventar sopstvenog života i postavite čvrstu osnovu za trajni progres.

Dobićete uvid i razumevanje strategija za postizanje izvanrednih rezultata, razjasniti svoje razloge za uspeh i postaviti trasu koja vas vodi ka trajnom napretku i ispunjenom življenju. Razvićete više samopouzdanja, vere i entuzijazma i dobiti jednostavne alate za postavljanje ciljeva i ostvarivanje vizija, ispunjeni hrabrošću i motivisani za izvanredne rezultate.

Kada na ovom modulu osmislite jasnu viziju svog života, svi sledeći moduli predstavljaju put i u funkciji su ostvarenja postavljenih ciljeva i planiranog željenog uspeha.

2. modul - Napredni submodaliteti
Tehnike za dugotrajnu promenu

“Spoljašnji svet je model za unutrašnji svet!”

Kvalitet naših misli i sećanja, u NLP-u nazivamo submodalitetima. U zavisnosti od toga kako je naš mozak kodirao naša sećanja, određen je način na koji reagujemo na njih. Ako promenimo način na koji kodiramo sećanja, promeniće se i način na koji reagujemo na njih. Rad sa submodalitetima se započinje na Practitioner edukaciji i na ovom modulu se znatno proširuje naprednim submodalitetima.

Kako ciljeve učiniti primamljivijim? Kako umanjiti prepreke? Kako problem ostaviti iza sebe ili skloniti u stranu? Naučićete kako sve to da postignete korišćenjem submodaliteta. Mi ustvari, kako bismo opisali svoj unutrašnji svet iskustava, koristimo primere u svom spoljnom svetu – naučićete na koji način promene u jednom svetu uzrokuju promene u drugom.

U toku ovog modula, savladaćete još nekoliko naprednih NLP procesa za promenu i razvoj čime ćete znatno povećati svoje veštine pozitivnog uticaja na sebe i druge.

Naučićete:

 • Kako da koristite napredne tehnike promene;
 • Korisne tehnike za profesionalni rad na promeni i ličnom razvoju;
 • Kako da povećate vašu sposobnost za sprovođenje dugotrajne promene;
 • Kako da unapredite svoje učenje i razumevanje;
 • Da proširite svoju fleksibilnost i kompetentnost.

3. modul - Terapeutski rad na promeni
Alati za brzu i efektivnu promenu

Na ovom modulu, polaznici se upuštaju u avanturu istraživanja svoje suštine. Istraživaće prošlost, sadašnjost i kreirati novu, moćnu budućnost. Na ovom modulu, terapijske tehnike i modele promene učite od trenera, koji vas pomoću istih vodi kroz proces promene od sadašnjeg ka željenom stanju.

Ponekad ljudi nastoje da dostignu neko željeno stanje, ali svesno ne mogu da prepoznaju da dobijaju benefite od problema koje pokušavaju da reše. Četiri elementa su povezana sa željom za promenom, nastajanjem promene, znanjem kako doći do promene i davanjem sebi prilike za promenu. To su: fiziologija, strategija, kongruencija i uverenja.

Da bismo ostvarili duboku promenu potrebno je da redizajniramo svoja uverenja koja nas često ograničavaju u životu. Na ovom modulu, polaznici će naučiti kako da prepoznaju ponavljane obrasce, osete ih, razumeju, prihvate i oslobode, da dođu u kontakt sa nesvesnim umom i uobičajenim emocijama, oslobode se onih koje nam više nisu korisne i drže nas dalje od mira i blagostanja. Na taj način postaju u stanju da ih puste i izaberu nešto drugo, korisnije za njih i postaju svesni da njihova iskustva iz prošlosti koja žive u sadašnjosti, mogu da promene i kreiraju budućnost kakvu žele.

Polaznici će naučiti i timeline model, koji im daje mogućnost da sagledaju nesvesne strukture individualnog poimanja vremena i njegovo optimalno strukturiranje, jer je to preduslov za efektivno upravljanje vremenom, planiranje budućnosti i odmeren odnos prema prevazilaženju prošlosti.

Naučićete:

 • Kako da reprogramirate utiske i iskustva iz lične istorije;
 • Kako da promenite nekorisna ponašanja;
 • Kako da upotrebite pregovaračke veštine između različitih delova vaše ličnosti;
 • Kako da postignete resursniji odnos sa nečim u vašem okruženju;
 • Kako da pronađete resurse i upotrebite ih tamo gde su potrebni;
 • Kako da rešite unutrašnje konflikte;
 • Kako da se rešite problema koje su uzrok poteškoća pri donošenju odluka.

4. modul - Metaprogrami
Nesvesni procesi koji upravljaju ponašanjem

“Ono što nas iritira u vezi sa drugim ljudima, može nas odvesti boljem razumevanju nas samih.” – Carl Jung

Na ovom modulu bavićete se metaprogramima – nesvesnim strukturama razmišljanja koje utiču na razumevanje, motivaciju, donošenje odluka i akcije i tako ćete povećati svoju fleksibilnost u razmišljanju i delovanju, a time i svoj uticaj i mogućnost izbora. Razumećete metaprograme, obrasce koji usmeravaju naše mentalne procese i naše ponašanje, naučiti kako da ih koristite i unapredite svoje veštine vršenja pozitivnog uticaja i motivacije.

Rad sa metaprogramima počinje na Practitioner edukaciji i znatno se proširuje na ovom modulu. Korišćenjem metaprograma na višem nivou, može se definisati zahtev za radnim mestom i kreirati odgovarajući opis posla. Na ovom modulu, naši masteri imaju zadatak da formiraju opis koji bi optimalno izrazio ključne preference razmišljanja za poziciju koju oni odrede, a zatim da u razgovoru sa kandidatom veoma brzo prepoznaju u kojoj meri se njegove nesvesne strukture razmišljanja i doživljaja uklapaju u profil koji im je potreban. Činjenica je da dok neke osobe bivaju privučene određenim emotivnim rečima, druge istim rečima bivaju odbijene. Polaznici će sastaviti oglase za određene pozicije u svojim kompanijama koje će privući kandidate sa određenim kompetencama i preferencama.

Svaki od polaznika, ako želi, može dobiti svoj metaprogramski profil sa precizno izmerenim preferencama u razmišljanju u poslovnom kontekstu, na 30 strana A4 formata, po povlašćenoj ceni. Time određuje svoju poziciju i dobija uvid u lične razvojne teme na kojima može da radi na Masteru, jer će time postići izuzetan rezultat prolazeći kroz proces promene.

Naučićete:

 • Kako da otkrijete metaprograme postavljanjem specifičnih pitanja;
 • Kako različiti metaprogrami utiču jedni ndruge;
 • Kako da korisno primenite metaprograme u svakodnevnom životu i rukovođenju;
 • Kako da motivišete svoj tim da uvek bude na najvišem nivou;
 • Kako da komunicirate strateški;
 • Kako da dostignete još veću fleksibilnost u razmišljanu, komunikaciji i delovanju.

5. modul- Napredni govorni obrasci
Veštine za povećanje uticaja

“Lek za dušu je da bude dotaknuta čarima … a te čari su reči!” – Sokrat

Na ovom modulu stećićete veštine korišćenja jezika pomoću kojih postajete moćniji i uticajniji, sposobni, da sa izuzetnom fleksibilnošću, pomognete drugima da naprave promene u poslu i životu. Razvićete fleksibilnost razmišljanja i sposobnost da primenite različite strategije, pomoću kojih ćete moći da razrešite mnoge nerešene situacije.

Napredni hipnotički obrasci omogućavaju polaznicima da iskoriste svoj nesvesni um kako bi došli do resursa i time otkriju unutrašnje bogatstvo sopstvenih potencijala i da na putu svog ličnog razvoja postignu bolji sklad sa sobom i svetom.

Na ovom modulu naučićete i sofisticirane govorne obrasce koji se koriste kako bi izazvali promenu na neočekivani način. Slight of mouth – obrasci “spretna usta” zadaju šok procesu razmišljanja onog koji sluša i izazivaju različite reakcije – od konfuzije, preko humora do ljutnje i prosvetljenja i treba da budu korišćenji sa oprezom, uz dubok raport i poštovanje.

Naučićete:

 • Kako da uz pomoć naprednih NLP tehnika radite sa nesvesnim umom;
 • Kako da izazovete promenu na neočekivan način;
 • Kako da uverite govorom i naprednim govornim obrascima;
 • Kako da povećate fleksibilnost u komunikaciji;
 • Kako da prevaziđete izazovne poslovne i privatne situacije;
 • Kako da povećate svoj uticaj.

6. modul - Metafore
Majstorija fascinacije

“Metafora se svrstava u najsnažniju moć čoveka. Njeno dejstvo se graniči sa čarolijom!” – Jose Ortega Y Gasset

Na ovom modulu imate priliku da savladate veštinu koja je neizostavna u procesu vršenja pozitivnog uticaja svetskih majstora – komunikaciju metaforama. Vrhunski komunikatori u paleti svojih veština poseduju izuzetnu veštinu pričanja priča, jer time zaobilaze otpor i direktno utiču na nesvesni um svog sagovornika. Naš mozak razmišlja u metaforama i zato priče imaju veliki uticaj na nas. One su veoma efikasna sredstva za podučavanje ljudi kao i za vršenje uticaja i naša sposobnost da osmislimo metaforu i da je uverljivo primenimo je najbitniji element uspešne i delotvorne komunikacije.

Zbog toga su metafore neizostavni deo ove edukacije. Na ovom modulu ovladaćete veštinom kreiranja metafora i načinom kako da je delotvorno primenite, prenesete emociju i izvršite pozitivan uticaj.

Naučićete:

 • Kako da metaforom inicirate nove ideje kod sagovornika;
 • Kako da kreirate odgovarajuće metafore u odgovarajućem kontekstu;
 • Kako da klijenta podstaknete na razmišljanje;
 • Kako da otvorite nove mogućnosti i izbore;
 • Kako da izvršite najpozitivniji mogući uticaj;
 • Kako da prenesete pravu emociju.

7. modul - Modelovanje uspešnosti
Strategije uspeha

“Ako jedno ljudsko biće može nešto da uradi, onda to može svako”, jedna je od pretpostavki NLP-a od koje se, sa verom da svi imamo potencijal da postanemo uspešni, krenulo u proučavanju razlike između izuzetno uspešnih i onih prosečnih.

Metoda koja se koristila za proučavanje strategija vrhunskih profesionalaca, njihovog razmišljanja i delovanja, nazvana je modelovanje. Predmet interesovanja, proučavanja i modelovanja bilo je, ne samo šta vrhunski profesionalci rade, već i kako i zašto obavljaju svoj posao, šta ih motiviše, na koji način komuniciraju sa sobom i drugima, koja su njihova uverenja, kako postavljaju i ostvaruju svoje ciljeve – koje strategije koriste u postizanju fascinantnih rezultata. Kao rezultat modelovanja nastao je niz NLP tehnika i alata koji nam omogućavaju da postižemo vrhunske rezultate i zadovoljnije i srećnije živimo.

Na ovom modulu savladaćete proces modelovanja nečijeg ponašanja, strategija i motivacije. Umećete da modelujete nekoga ko ima određenu veštinu koju biste želeli i time proširite svoju paletu veština, svoju kompetentnost i fleksibilnost.

Naučićete:

 • Proces modelovanja;
 • Kako da identifikujete veštine za modelovanje;
 • Tehnike za modelovanje bilo koje željene veštine;
 • Kako da definišete “formulu veštine” koju osoba koristi;
 • Napredne strategije modelovanja.

8. modul - Kompleksni NLP modeli
Integrativni modeli promene i razvoja

Važan aspekt ove edukacije je pokretanje impulsa ličnog rasta i razvoja koji je u skladu sa unutrašnjim vrednostima individue kao i u harmoniji sa društvenim okruženjem. Snažno ćemo ubrzati sveobuhvatni proces razvoja tako što ćemo poznate NLP formate povezati na jedan sasvim novi način.

Polaznici će naučiti kako pojedinačne NLP elemente mogu da uklope u jedan generativni NLP format, sagledaju fleksibilne perspektive ličnog iskustva i otvore nove mogućnosti u svom životu.

Na ovom modulu naučićete i kako da, koristeći NLP, održite dinamičnu, fascinantnu i sasvim drugačiju prezentaciju. Umećete da oduševite slušaoce na sastanku ili one sa kojima pregovarate. Pri tome podjednako važnu ulogu ima dobra priprema kao i siguran i kompetentan nastup.

S obzirom da sastanci u svakodnevnici čine sve veći vremenski faktor saznaćete metode i savete kako da ih efikasno kreirate. Mnogi sastanci traju isuviše dugo i ostavljaju utisak kod svih učesnika da nisu dovoljno efikasni. Modernim tehnikama kreativnosti ćemo vas podržati da na sastancima brzo i sigurno dođete do prihvatljivih rešenja. Vaši sastanci će biti brzi, zanimljivi, motivišući i efikasni. Postaćete uticajniji u okruženju i suvereniji u nastupu.

Naučićete:

 • Integrativan pristup NLP-u;
 • Da identifikujete i upravljate dinamičnim procesom međusobmog delovanja pojedinačnih NLP elemenata (NLN, Time line, Perceptualne pozicije);
 • Strategije za promenu uverenja;
 • Kako da svaki put održite dinamičnu i fascinantnu, sasvim drugačija prezentaciju;
 • Da vodite brz i efikasan sastanak i uključite sve prisutne;
 • Kako da svoju prezentaciju prilagodite tako da odgovara svim tipovima učenja;
 • Kako da povećate svoju kreativnost i u potpunosti iskoristite svoj potencijal;
 • Kako da povećate svoju kreativnost i osvojite sistematskim nastupom.

9. modul - Integracija i sertifikacija
Internacionalno priznat sertifikat IANLP

Na ovom poslednjem modulu integrišete stečena znanja i veštine i stavljate ih u funkciju svoje poslovne i privatne svakodnevnice.

Kao polaznik NLP Master treninga, od samog početka radite na svom ličnom projektu. Tema može da bude sve iz oblasti NLP‐a, što vi u vašem okruženju možete praktično da primenite. Vi sami odlučujete o obimu svog projekta, a o dokumentaciji i prezentaciji, diskutujete i odlučujete sa nama. Rezultat jednog ovakvog projekta može da obogati NLP, a u svakom slučaju obogaćuje vaše lično iskustvo. Obim u kome vi i vaše okruženje (firma, porodica … ) profitirate od ovog projekta daleko prevazilazi investiciju u trening!

Grupe za vežbanje

Polaznici imaju priliku da se organizuju i sastaju u grupama kako bi produbili znanje i iskustvo, diskutovali o primeni i sadržajima treninga.

Sertifikacija

Za dobijanje sertifikata testiramo nivo dostignutog znanja i veština praktično i pismeno. Za testiranje se intenzivno pripremate tokom čitave edukacije, a naši treneri Vas konstantno prate i daju Vam dodatnu podršku da željene promene u Vašem životu postanu stvarnost.

Svaki polaznik na dan sertifikacije prezentira svoj Master‐Projekat. Na osnovu projekta, prezentacije i ostalih faktora koji uključuju: pismeni test, praktični test, odnos prema vežbanju u grupama itd. biće izvršena sertifikacija polaznika. Sertifikati će biti potpisani od svih NLP Master trenera na edukaciji i biće overeni pečatom NLP Instituta i IANLP (International Association for NLP)

NLP Master 19

 • GradBeograd
 • Termini14. i 15.10.2017.
  04. i 05.11.2017.
  23. i 24.12.2017.
  27. i 28.01.2018.
  24. i 25.02.2018.
  17. i 18.03.2018.
  14. i 15.04.2018.
  05. i 06.05.2018.
  09. i 10.06.2018.
 • TreneriSlavica Squire
  Charles Faulkner
  Dragoljub Matić
  Katarina Džoković
 • DostupnostNema Mesta

NLP Master 20

 • GradBeograd
 • Termini20. i 21.10.2018.
  17. i 18.11.2018.
  15. i 16.12.2018.
  19. i 20.01.2019.
  09. i 10.02.2019.
  09. i 10.03.2019.
  06. i 07.04.2019.
 • TreneriSlavica Squire
  Dragoljub Matić
  Katarina Džoković
 • DostupnostIma Mesta