NLP Practitioner edukacija

Prijavite se!

Usavršavanje u oblasti komunikacije, coaching-a i liderske kompetencije

NLP Practitioner sertifikacioni program interaktivne edukacije verovatno je danas najnaprednija i najsveobuhvatnija aktivnost za razvoj ličnosti dostupna uopšte. Pošto se radi o veštini, važno je napomenuti da je NLP trening i prolazak kroz lično iskustvo, nezamenjivo u učenju ovih tehnika i sticanju veštine.

Baveći se godinama ovim, zrelim programom naših NLP treninga, možete očekivati primetne promene kako u Vašoj ličnoj efikasnosti, tako i u poslovnim rezultatima. Promene će biti očigledne na ličnom planu, na nivou međuljudskih odnosa, podstaknuće i Vaš lični razvoj i razumevanje drugih. Veštine koje steknete napraviće razliku u Vašem načinu razmišljanja, komunikaciji sa samim sobom i drugima, u Vašem ponašanju i u tome kako se osećate. Prenošenje tih promena na Vašu situaciju u poslu omogućiće Vam da bolje vidite, drugačije razmišljate, efikasnije delujete i postignete više željenih rezultata.

Znanja i veštine koje NLP pruža primenjiva su u bilo kojoj životnoj i poslovnoj situaciji. NLP sadrži veštine za unapređenje međuljudskih odnosa, otkrivanje kako Vaš sagovornik razmišlja i za izlaganje nezaboravnih prezentacija. Tu su i veštine za postavljanje ciljeva po receptu najvećih svetskih profesionalaca, za podizanje produktivnosti, prilagođavanje Vašeg oglasnog materijala, motivisanje drugih, kreativno razmišljanje, vođenje sastanaka, zapošljavanje pravih ljudi na pravo mesto, pregovaranje koje se graniči sa umetnošću i ostvarivanje odgovarajućeg prodajnog pristupa koji daje izvanredne rezultate na duge staze.

„NLP metode i tehnike intervencije Vam pomažu da sami upravljate svojim životom, da ga kreirate i aktivno utičete na rezultate koje postižete, na to kako se osećate i da budete uticajni u svom okruženju.“

NLP for Business

Prisustvujte ovoj izuzetnoj poslovnoj edukaciji sa odličnom reputacijom i otkrijte kako da primenite NLP u svom poslu, kako individualno, tako i na nivou organizacije. Naučićete kako jednostavno možete da primenite veoma moćne NLP tehnike koje će Vam omogućiti da budete još efikasniji u ostvarivanju ličnih i poslovnih ciljeva, povećate efikasnost u komunikaciji, i pomoći Vam da savladate prepreke i kreirate nove izbore.

Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) nastalo je proučavanjem izvrsnosti, i razvilo se u metodologiju koja modeluje izvrsnost ekstremno uspešnih poslovnih ljudi, i objašnjava kako različiti ljudi razmišljaju, šta osećaju, kako se izražavaju i ponašaju kako bi postigli vrhunske rezultate.

Kada naučite NLP, razumećete kako funkcioniše Vaš um i imaćete bolje razumevanje drugih ljudi, uključujući Vaše zaposlene, kolege, saradnike i klijente. NLP pomaže individuama, timovima i organizacijama da promene navike i ponašanja koja ih sputavaju i razviju veštine koje podržavaju njihov poslovni uspeh.

Zašto pohađati?

U današnjem konkurentskom poslovnom svetu, i velikim i malim kompanijama potreban je set moćnih alata koji će omogućiti i njima i ljudima unutar njihove organizacije da obavljaju svoj posao na najvišem mogućem nivou. Direktori, preduzetnici, prodavci, menadžeri, HR i marketing profesionalci će naučiti i uvežbati kako da koriste moćne NLP tehnike u svrhu ličnog i poslovnog uspeha.

Naša NLP Practitioner edukacija, za razliku od ostalih naizgled sličnih kurseva, Vas oprema veštinama koje će izmeniti način na koji doživljavate sebe i druge. Tu su pre svega veštine izvrsne komunikacije koje Vam donose harizmu, izvanredne odnose i uspeh. Primenom NLP veština koje stičete na ovoj edukaciji, Vaš celokupni učinak i dostignuće biće podignuti na viši nivo i Vaše šanse da brilirate na polju koje ste izabrali biće znatno uvećane.

Vaše lične koristi od kompletnog programa

 • Upoznavanje svojih preferenci razmišljanja i delovanja
 • Individualni coaching, direktna profesionalna podrška Vašeg ličnog razvojnog puta
 • Promena neželjenih obrazaca ponašanja
 • Poboljšanje komunikacije i vođenje uspešnih razgovora i pregovora
 • Sposobnost da u konfliktnim situacijama nalazite rešenja
 • Naučićete da budete sebi i drugima coach i da probudite potencijale i podstaknete motivaciju
 • Podizanje sposobnosti svog tima da bude još uspešniji
 • Postavljanje realnih ciljeva koji su motivišući
 • Uz pomoć modernih kreativnih tehnika radićete sa nesvesnim umom
 • Sastanci – brzi, zanimljivi, motivišući i efikasni
 • Uticajniji u okruženju i suvereniji u nastupu

Ciljevi treninga

 • Osvešćivanje nesvesnih procesa i ciljano upravljanje
 • Zapažanje sebe i drugih iz različite perspektive
 • Proaktivni state-management
 • Izgraditi odličan kontakt i poverenje sa kolegama, saradnicima i klijentima
 • Govor tela, lingvistika i uticajna komunikacija
 • Sistemski razmišljati, proširiti mentalne dimenzije
 • Strategije fokusiranja na rešenja
 • Postupati fokusirano na cilj i na rešenje
 • Lični razvoj i coaching modeli
 • Strategije učenja i rešavanje konflikata

Po završetku ove edukacije, polaznici će imati duboko razumevanje NLP Practitioner veština i moći će da ih sa sigurnošću koriste u poslovnom okruženju. Očekujte da budete veštiji u čitanju neverbalne komunikacije, da efikasno i sa sigurnošću komunicirate na bilo kom nivou, koristite jezik uticajnije i generalno imate više samopouzdanja.

1. modul - NLP Starter
Upoznavanje sa NLP-om - Dva dana koja će Vaš uspeh učiniti neizbežnim!

Uvod u NLP program gde ćete napraviti odlučujući korak i doživeti NLP svim čulima. Sadrži praktične NLP tehnike odmah primenjive u poslovnoj praksi. Osnova je za sve koji se interesuju za NLP, žele da omoguće sebi iskustvo sa NLP tehnikama i da se upoznaju sa svim prednostima NLP-a na profesionalan način.

Šta ćete naučiti:

 • Kako NLP skills mogu da se primene za prodaju, marketing, prezentaciju, rešavanje konflikata, pregovaranje, change-management, team-building, leadership i coaching
 • Kako da uspostavite odličnu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi
 • Kako da postavite ciljeve i da ih pretvorite u svoju realnost
 • Kako da izbrusite svoju komunikacione veštine i postanete vrhunski komunikator
 • Kako da razumete različite stilove razmišljanja i odlučivanja
 • Kako da koristite snagu i sposobnost Vašeg uma i sve resurse koje posedujete
 • Da svesno koristite nesvesne komunikacione procese
 • Da maksimalno izoštrite i optimalno koristite svoju moć zapažanja

Posle ovog treninga možete nastaviti put tako što ćete pohađati naše workshops ili ostale module treninga koji vas vode do internacionalnog NLP Practitioner sertifikata. Program edukacije ispunjava visoke standarde, traje 18 dana što čini 130 sati  i zato je akreditovan kod Internacionalne Asocijacije za NLP – IANLP. Svi naši sertifikati imaju pečat ove asocijacije i internacionalno su priznati.

2. modul - Kreiranje uspeha korak po korak
Po receptu vrhunskih profesionalaca

Pravilno postavljeni ciljevi i njihovo praćenje i realizacija od izuzetne su važnosti. Posmatrajući vrhunske lidere na delu dok rade prave stvari, NLP je njihove sposobnosti razložio na korake i kreirao tehnike koje mogu lako da se nauče.

U ovom modulu profesionalnog NLP treninga, možete da naučite i iskusite te tehnike i korak po korak od menadžera da prerastete u lidera koji se odlikuje odlučujućim kvalitetima: vizija, poverenje i uticaj.

Sve ljudske odluke utemeljene su na vrednostima, a ponekad je jedina stvar koja stoji između nas i onoga što želimo – naše uverenje. Vrednosti određuju našu svrhu i povoljno utiču ili ograničavaju vaše sposobnosti, a uverenja su vodeći principi koji pružaju motivaciju, značenje i usmerenje u našim životima, a često su izvan naše svesti. Na ovom modulu možete osvestiti vaša uverenja i vrednosti, otkriti ona koja vas ograničavaju da postignete ono što želite i naučiti kako da ih promenite u ona koja su vama korisna i podržavajuća.

U ovom modulu:

 • Saznaćete koji način funkcionišu ljudi i organizacije
 • Otkrićete šta vas pokreće i šta vam je važno
 • Osvestićete šta je to što vas ograničava da postignete ono što želite i kako da nekorisna uverenja zamenite korisnim
 • Naučićete kako da sebe i svoje saradnike programirate na uspeh
 • Da kreirate viziju po receptu najuspešnijih biznismena na svetu
 • Da na specifičan način kreirate inspirativane i motivišuće ciljeve
 • Da sebe i svoje saradnike programirate na ostvarenje i motivišete na saradnju
 • Prevazići ćete svoje granice i razviti svoju kreativnost
 • Naučićete kako da komunicirate strateški, da otkrijete uverenja i vrednosti po kojima sagovornik donosi odluku

3. modul - Vešta komunikacija je ključ uspeha
Profesionalni komunikator

Stalne promene stavljaju svakoga od nas pred nove izazove i uslove u preduzeću, u menadžmentu, u odnosu sa zaposlenima, nadređenima i klijentima. Komunikacija i delovanje fokusirano na cilj je više nego ikada postalo faktor ostvarenja optimalnih rezultata.

U ovom modulu ćete naučiti kako da krize i konflikte vidite kao šanse, da njima upravljate uz pomoć efektivnih NLP sistemskih metoda i da ih kompetentno rešavate. Pri tome precizna i fokusirana komunikacija postaje sve važnija sposobnost u biznis kontekstu.

Naučićete da u svakoj situaciji budete uticajni u svom okruženju. Izveštićete se da prepoznate svoje dejstvo na druge i prema potrebi ga promenite. Prepoznavaćete potencijale kod zaposlenih, umećete da probudite i podržite razvoj tih potencijala i time postignete izvanredne rezultate.

Fleksibilnost u odnosu i sposobnost da primenite razne strategije, su samo neki od elemenata ovog seta metoda koji ćete obraditi kroz praksu. Osim toga na ovom modulu ćete se baviti: sistemsko-konstruktivnim stavovima NLP-a, poboljšanjem moći zapažanja, korisnošću svog i tuđeg zapažanja u svrhu dobre komunikacije i prepoznavanjem stanja sagovornika

Naučićete:

 • Da prevazilazite izazovne poslovne situacije: reklamacije, konflikte
 • Moderne tehnike uspešne komunikacije fokusirane na rešenje
 • Razne mogućnosti NLP intervencije kod rešavanja konflikta
 • Sistemska precizna pitanja u biznis kontekstu
 • Da uverite govorom i NLP govornim obrascima
 • Osnovne principe uspešne komunikacije u različitim situacijama
 • Kako da uz pomoć NLP tehnika radite i sa nesvesnim umom

Pri tom ćete se pozabaviti kompleksnošću i raznovrsnošću komunikativnih tokova u poslovnoj svakodnevnici, a posebno ćete postati vešti da novostečena znanja i uvide korisno primenite u praksi.

4. modul - Veštine vršenja pozitivnog uticaja
Ciljano upravljanje emocijama

Bavićete se različitim karakteristikama svoje ličnosti i postaćete svesni svojih sposobnosti, a pritom ćete naučiti kako da promenite ono svoje ponašanje koje vam ne ide u prilog i kako da probudite i podržavate potencijale i motivaciju kod sebe i kod drugih.

Ovde ćete naučiti da u svakoj situaciji vladate sobom i svojim emocijama. Ciljano ćete upravljati sobom (self-leadership) iskoristićete svoje potencijale i resurse, a naučićete da pomognete i drugima u tome.

Vreme predstavlja vrlo važan deo našeg ličnog i poslovnog života. Svi imamo jedinstven odnos prema vremenu, a on zavisi od našeg poimanja vremena, koga nismo svesni, a od fundamentalnog je značaja za način na koji funkcionišemo u svakodnevnom životu. Kako svako od nas doživljava vreme i “upravlja vremenom”, odražava se na našu ličnost, na ponašanje, a time i na rezultate koje postižemo.

U ovom modulu možete naučiti kako da osvestite svoj odnos prema vremenu, počnete svesno da upravljate vremenom tako da svoju kreativnost iskoristite za kreiranje budućnosti kakvu želite i sveobuhvatno upravljate procesom promena u skladu sa razvojem

U ovom modulu ćete naučiti:

 • Kako da kreirate izvrsna stanja (high performance states) kod sebe i drugih
 • Da u situacijama i u okruženju koje vam je izazov, možete da postignete visok učinak
 • Kako da angažujete i koristite veći deo svog uma kako biste osvestili svoje resurse i podigli nivo svog učinka, a takođe mogli u tome da pomognete i svojim saradnicima
 • Da izmamite i radite sa okidačima kojih ste svesni u svojim iskustvima
 • Da se mnogo lakše nosite sa situacijama u kojima biste inače izgubili kontrolu
 • Odredićete način na koji doživljavate vreme i kako da njime upravljate i integrišete nove oblike korisnijeg odnosa prema vremenu i ponašanju
 • Razumećete kako drugi ljudi doživljavaju vreme i razvijete fleksibilnost kako biste intenzivnije pozitivno uticali na njih
 • Razumećete načine na koje funkcionišu vaše ili nečije odluke, odabiri, planovi

5. modul - Stepenice uspeha
Upravljanje promenama

Razmišljanje usmereno prema cilju daje vašim akcijama pravac i smisao. Poznato je da svaki čovek planira i radi na ostvarivanju svojih ciljeva, međutim novo je saznanje da je način na koji ciljeve programiramo, odlučujući faktor da li ćemo da ih dostignemo ili ipak nećemo stići tamo gde bismo želeli!

Polaznici na ovom modulu dobijaju u ruke recepte vrhunskih profesionalaca za programiranje i ostvarivanje ciljeva, svesno upravljanje svojim ličnim identitetom i koriščenje sopstvenih resursa pri čemu razvijaju svoju kreativnost i prevazilaze svoje granice.

Osim toga ćete da naučite kako veoma suvereno, precizno i smisleno da dajete i primate feedback.

Naučićete da:

 • Na specifičan način kreirate inspirativane ciljeve i iskoristite Time Line tehniku i za te svrhe
 • Na specifičan način kreirate inspirativane ciljeve i iskoristite Time Line tehniku i za te svrhe
 • Oslobodite svoju kreativnost i naučiti poseban način kreiranja ciljeva
 • Otkrijete koji su vaši izvori snage i podrške i da ih ciljano produbite
 • Da ciljeve kompanije pretvarate u atraktivne vizije
 • Da svoj tim motivišete da stalno radi na svom najvišem nivou i daje sve od sebe
 • Svako u sebi nosi liderski stil; mi ćemo Vam pomoći da pronađete i razvijete svoj
 • Komunikacija, poštovanje i integritet su ključ uspešnog liderstva; pokazaćemo Vam kako da komunicirate strateški na najefikasniji mogući način
 • Sopstveni interni integritet je nešto što može da se razvije, da bi vas ozbiljno shvatali kao lidera, morate da „živite ono što pričate“
 • Primanje i davanje feedback-a ili kritike, kompetentan i podržavajući feedback

Nakon ovog modula znaćete kako da koristite neke od najnaprednijih modela za promenu u NLP-u kako bi ste kreirali brzu i održivu promenu u ljudima sa kojima radite. Kada koristite NLP otkrićete da sada imate puno novih izbora i načina da se nosite sa oblastima koje su vam prethodno bile izazov.

6. modul - Pregovaranje kao umetnost
Pregovarajte samouvereno i suvereno

U ovom modulu ćete saznati kako pre svega sa NLP metodama možete da oduševite slušaoce na sastanku ili one sa kojima pregovarate. Pri tome podjednako važnu ulogu ima dobra priprema kao i siguran i kompetentan nastup. Naučićete niz tehnika koje podržavaju Vašu sposobnost da uverite druge, da samouvereno i suvereno nastupate i da reagujete adekvatno, a ostanete opušteni u teškim i stresnim situacijama.

S obzirom da sastanci u svakodnevici čine sve veći vremenski faktor dobićete metode i savete kako da ih efikasno kreirate. Modernim tehnikama kreativnosti ćemo Vas podržati da na sastancima brzo i sigurno dostignete prihvatljiva rešenja.

Veoma važnu sposobnost čini prepoznavanje obrazaca razmišljanja i govora, što je izuzetno korisno u poslovnoj svakodnevici. Takođe ćete naučiti da strateški komunicirate i otkrivate „programe” po kojima sagovornik donosi odluku.

Očekuje Vas:

 • Ciljna primena naučenih NLP metoda u procesu regrutacije i razvoja
 • Metaprogrami razmišljanja i delovanja, prepoznavanje i strategije
 • Identity Compass® – vrhunski assesment & profiling system
 • Korišćenje svoje kreativnost za kreiranje budućnosti kakvu želite
 • Win-win koncept i njegovu primenljivost u pregovaračkoj praksi
 • NLP tehnike modernog pregovaranja, fokusiranog na rešenja
 • Vođenje čvrstih i stručnih pregovora na bazi stava kooperativnosti
 • Primena svega što ste do sada od NLP-a naučili kako biste dobili nečiju emocionalnu saglasnost za npr: vašu ideju, proizvod, uslugu,…

7. modul - Integracija i sertifikacija

Na ovom poslednjem modulu integrišete stečena znanja i veštine i stavljate ih u funkciju svoje poslovne i privatne svakodnevnice. Tada vam se slože “sve kockice” i postane još jasnije šta sve možete sa ovim sveobuhvatnim i nadasve korisnim materijalom da postignete u svom poslu i životu uopšte.

Ovaj modul je i mogućnost, ako želite, da nakon pohađanja sva tri nivoa prezentujete naučeno i steknete internacionalni sertifikat NLP Practitioner sa pečatom NLP Instituta i Internacionalne Asocijacije za NLP – IANLP.

Za dobijanje sertifikata testiramo nivo dostignutog znanja i veštine praktično i pismeno. Nakon svakog testiranja dobijate povratnu informaciju od svog trenera. Naši treneri Vas konstantno prate i daju Vam dodatnu podršku da željene promene u Vašem životu postanu stvarnost. Tačan tok i način testiranja određuje trener, a Vi ćete svakako biti sve vreme edukacije intenzivno pripremani. Sve važne metode se tokom edukacije opširno obrađuju, demonstriraju i vežbaju, tako da imate minimalno dodatno angažovanje pred sertifikaciju.

Uzimajući u obzir da smo prvi NLP Institut na našim prostorima i da je kroz naše treninge do sada prošao veliki broj HR direktora, vlasnika kompanija, menadžera, kao i top menadžera, svi oni danas nosioca našeg NLP Practitioner sertifikata, prepoznaju kao sposobnog da unapredi komunikaciju sa klijentima i kolegama, a time poveća produktivnost i doprinese uspehu kompanije.

Dodatne informacije:

S obzirom da je broj mesta ograničen, mesto vam je zagarantovano tek nakon uplate. Prednost imaju oni koji su pre uplatili.

BP 60

 • GradBeograd
 • Termini29.2. i 1.3. ili 7.i 8.3.2020.

  11. i 12.4.2020.

  23. i 24.5.2020.

  4. i 5.7.2020.

  1. i 2.8.2020.

  5. i 6.9.2020.

  3. i 4. 10.2020

 • TreneriSlavica Squire

  Dragoljub Matić

  Katarina Džoković
 • DostupnostIma Mesta