Upravljanje vremenom = upravljanje sudbinom

Upravljanje vremenom = upravljanje sudbinom

Svako od nas drugačije doživljava vreme, a način na koji ga percipiramo je od fundamentalnog značaja za naše funkcionisanje. To se odražava na našu ličnost, ponašanje, odnose koje imamo s drugim ljudima, ali i na rezultate koje postižemo.

Tokom proteklog vikenda polaznici NLP Practitioner edukacije na NLP Institutu u okviru 4. modula osvestili su svoj odnos prema vremenu i učili kako da njim upravljaju tako da ga koriste za kreiranje budućnosti kakvu žele.

Tokom prvog dana imali su priliku a osveste kako neki događaji utiču na njihovo stanje i kako ono nekorisno mogu da promene kroz upotrebu submodaliteta.

Naime, kada o nečemu razmišljate, bilo da se nečega sećate ili nešto planirate za budućnost, onda se pojavljuju u umu neke slike, zvuci i osećaji. Vaše mentalne slike, zvukovi i osećaji imaju određene kvalitete i karakteristike. Vaše slike, na primer, imaju jasnoću i boju, zvukovi ritam i ton, a osećaji intenzitet. Ove kvalitete u NLP-u nazivamo „submodaliteti“. Čula, vizuelno, auditivno ili kinestetičko, su „modaliteti“ koje koristimo za razmišljanje, a kvaliteti iskustva koje doživljavamo preko čula su submodaliteti. Pomoću submodaliteta mi strukturiramo naše iskustvo.

Tokom drugog dana radili su na svojim resursima i upoznali se sa svojim vremenskim linijama. Naučili su kako da svoje ciljeve usklade sa svojim doživljajem vremena i spremnije nego ikad pre idu ka onome što žele od života.

Naučili su kako mogu da motivišu bliske ljude i budu podrška sebi i drugima da ostvaruju bolje rezultate u svemu što rade.

Ako biste želeli da ovladate ovim i drugim korisnim znanjima iz oblasti NLP-a, NLP Institut je pravo mesto za vas! Za našu najpopularniju edukaciju NLP Practitioner uvek vlada veliko interesovanje i zato odmah rezervišite svoje mesto u sledećem upisnom roku!