Tajne metaprograma

Tajne metaprograma

“Ono što nas iritira u vezi sa drugim ljudima, može nas odvesti boljem razumevanju nas samih.”
– Carl Jung

Kada biste mogli da izaberete bilo koji automobil na svetu, koji biste odabrali? Koje kriterijume biste tada uzeli u obzir? Da li vam je važno da prvenstveno izgleda lepo ili da postiže dobru brzinu? Da li vm je važna potrošnja goriva ili pouzdanost servisa?

Vaši odgovori mogu vam dati uvid u važan deo vaše ličnosti – vaše metaprograme.

To su nesvesne strukture razmišljanja koje utiču na naše tumačenje sveta i proteklog vikenda bili su tema 3. modula NLP Master edukacije na NLP Institutu. Iskusni NLP trener i coach Katarina Džoković pružila im je konkretne alate i tehnike uz pomoć kojih mogu da zavire duboko u svoju podsvest i podsvest drugih i prouče „softver“ koji upravlja našom pažnjom i motivacijom. Na osnovu metaprograma napravljen je Identity Compass, alat zahvaljujući kom je moguće pravu osobu za svaki posao u nekom radnom kolektivu.

Dok naš svesni um može da obuhvati samo 7 +/- 2 predstave koje se odigravaju pred našim očima, naš mozak beleži na milione podataka o onome što nas okružuje i ukupnu sliku prerađuje na nesvesnom nivou. Kod nekih ljudi, registruje širu sliku, kod nekih je usmeren na detalje. Kod nekih potvrdu sebe traži u sebi samom, kod drugih potvrdu spolja. Kod nekih je motivisan nagradom, kod nekih strahom od kazne i tako dalje. Kada otkrijemo kakav je princip po kom naš um selektuje i sortira informacije, možemo da znamo i šta nas pokreće i motiviše, kako donosimo odluke, zašto se ne slažemo s drugim osobama i slično. Jer, svako ima različitu kombinaciju metaprograma i različito doživljava svet oko sebe i te razlike u sortiranju stvarnosti su jedan od najčešćih uzroka neslaganja među ljudima.

Tokom dva dana treninga, polaznici NLP Master edukacije učili su i vežbali kako da kod sebe i drugih postavljanjem pravih pitanja prepoznaju metaprograme, čije je razumevanje od velike važnosti u svim oblastima rada s ljudima, ali i u ličnom životu.

Uz to, dobili su jedan od najkorisnijih aspekata poznavanja metaprograma – mogućnost da dostignu veću fleksibilnost u razmišljanju, komunikaciji i delovanju.

NLP Master edukacija pruža priliku svima onima koji su završili NLP Practitioner trening da prošire svoje znanje i podignu svoj lični život i karijeru na viši nivo. Više o tome kako i vi možete krenuti putem izuzetnosti i otkriti više o sebi i svetu oko sebe, možete pročitati ovde.