Saradnja NLP Instituta i Međunarodne organizacije mladih lidera JCI

Saradnja NLP Instituta i Međunarodne organizacije mladih lidera JCI

NLP Institut je za članove JCI – međunarodne organizacije mladih lidera i preduzetnika, održao prezentaciju o Nauci Ličnog Prosperiteta u prostorijama Privredne komore Srbije.

Cilj okupljanja bio je predstavljanje programa rada NLP Instituta koji podržava razvoj mladih i perspektivnih ljudi kakvi su članovi JCI organizacije. Slavica Squire, International NLP Trainer i Coach, je na svojstven šarmantan način zainteresovala mlade koji su prisustvovali ovom događaju. Ona ih je upoznala sa celim programom edukacija i sa svim benefitima koji njeni polaznici dobiju posle učenja ove vrlo korisne metodologije. Kroz edukacije i treninge, koji su ključni za integrisanje samih veština NLP-a , stiču se nova podržavajuća i pozitivna uverenja. Menjaju se stari obrasci ponašanja koja nisu korisni, a pažnja se usmerava na ostvarenje cilja. Stiče se fleksibilnost i veština izvanredne komunikacije sa svim tipovima ljudi. Sve ove praktične i odmah primenljive tehnike veštog pregovaranja i efikasnog postizanja ličnih i profesionalnih ciljeva su neophodne u savremenom poslovanju gde su ljudi stalno izloženi konkurenciji i novim izazovima.

JCI organizacija, čija je osnovna misija da kreira pozitivne promene u društvu, je videla NLP kao veoma korisnu i potrebnu metodologiju u ostvarenju njihovog glavnog cilja. Iz tog razloga je omogućila svojim članovima veoma korisno informativno veče, te je NLP Institut to podržao omogućivši članovima ove organizacije 10% popusta na akreditovane NLP edukacije koje nudi.