Sanjaj budan i ostvari snove kroz Professional coaching

Sanjaj budan i ostvari snove kroz Professional coaching

Moja radost je radost rasta i kad vecina kaze: „To si – što si! Nema promene! „Staro drvo se ne savija! Ne možeš starog psa naučiti novim trikovima!“. Kakva zabluda! Kao da su ti rekli: Snovi su za decu (čitaj naivne)!. Kako podržati druge da sanjaju čuda, ako od svojih digneš ruke?

Sanjaj budan i ostvari!

Radi, veruj, osećaj ljubav!

To je razvoj, rast. To je – „Volim sebe! Volim vas! I tu sam da verujem (kad drugi ne veruju).

A prvi let – trapav, nezgrapan i pun ljubavi i poverenja. Smešan a nedoljiv. Pun čistih koraka.
Krećes u coaching karijeru – pa osvesti – trapavo a autentično. Nesigurno a puno ljubavi.
Ljubopitljivo a i toplo. To je Professional Coaching Akademija na NLP Institutu!

Ruška Dabić

Psiholog / NLP Trainer