Vešta komunikacija – ključ uspeha

Kvalitet vašeg života i nivo vašeg uspeha zavise direktno od kvaliteta vaše komunikacije.

Vršenje uticaja, uveravanje, pregovaranje kroz veštu komunikaciju je trening koji je dizajniran da omogući prodavcima, menadžerima, liderima, roditeljima i svima koji žele lični i poslovni uspeh, alat za unapređenje međuljudskih odnosa i dostizanje nivoa majstorije u primeni efikasnih i kroz praksu dokazano delotvornih NLP modela za vrhunsku komunikaciju. Trening omogućava polaznicima da ovladaju ključnim faktorom uspeha odnosno veštinom vršenja pozitivnog uticaja na ljude oko sebe i na same sebe i konkretne metode koje im omogućavaju da svoje akcije kreiraju tako da budu ciljane i da daju izvanredne rezultate

Zašto pohađati ovaj trening?

Istraživanja u NLPu pokazala su da mnogi izuzetno uspešni pojedinci imaju sposobnost da veoma brzo kod sebe razviju osećaj simpatije i uvažavanja za druge ljude. Za njih je potpuno prirodno da ljudima u svojoj blizini pomognu da se osećaju dobro i da pokažu interesovanje i razumevanje za stvari koje su tim ljudima važne. Pritom se pokazalo da ljudima, čiji je uspeh umeren ili ga uopšte nemaju, nedostaju upravo ove sposobnosti.

Da biste ostvarili svoje ciljeve, bili uspešni i uticajni, dobili emocionalnu saglasnost i podršku drugih ljudi, motivisali na akciju sebe, svoje saradnike, kolege, klijente, prijatelje, decu, pokrenuli promenu i napredak, bili osoba od integriteta, lider sopstvenog života, vešt pregovarač, vrhunski prodavac, menadžer… onda je neophodno da znate kako da unapredite svoju sposobnost da u svakoj oblasti gradite stabilne i dugoročne veze, jer je to jedini put za ostvarenje trajnog uspeha, kako ličnog tako i poslovnog.

Možda i vi imate izazove na poslu, i ma koliko da verujete u svoj proizvod i uslugu ipak ne ostvarujete maksimalnu prodaju. Možda ne osećate da vas drugi cene, uvažavaju i poštuju onoliko koliko zaslužujete. A možda samo ne uspevate lako da rešite konflikte i krizne situacije, ne razumete neke ljude koji su vama važni i ne umete da im pomognete. Ako biste voleli da pronađete nešto u praksi odmah primenljivo što bi vam omogućilo da napravite željenu promenu i pozitivan uticaj, onda je ovaj trening prava stvar za vas zato što biste ovladali praktičnim NLP metodama i alatima koji vam omogućavaju da:

 • na brz i efikasan način unapredite svoju moć zapažanja;
 • kreirate akcioni i ciljani plan promene;
 • jasno i precizno komunicirate tako da vas “ceo svet” razume;
 • prepoznate klijentov način razmišljanja i;
 • da primenom drugačije strategije ostvarujete maksimalnu prodaju;
 • znate kako da pomognete i podržite ljude koji su vama važni i;
 • vi postanete osoba od uticaja koja svojim primerom i druge pokreće na akciju i na uspeh.

Da biste obezbedili vankonkurentsku prednost prolaskom kroz ovaj trening:

Naučićete:

 • Kako mogu NLP skills da se primene za prodaju, marketing, prezentaciju, rešavanje konflikata, pregovaranje, change-management, team-building, leadership i coaching;
 • Kako da razumete mentalne strategije i motivaciju vaših klijenata;
 • Kako da momentalno uspostavite izvanredan kontakt sa bilo kim;
 • Kako da koristite konkretne strategije preciznih pitanja kojima lako i brzo dolazite do srži problema;
 • Kako protumačiti i uticati na govor tela i ostalo neverbalno ponašanje;
 • Kako koristiti okidače koji u ljudima bude entuzijazam i strast;
 • Kako da razumete dublju motivaciju koja pokreće donošenje odluke;
 • Kako da steknete veću fleksibilnost u pristupu;
 • Kako da izbrusite svoje komunikacione veštine i postanete vrhunski komunikator;
 • Kako da razumete različite stilove razmišljanja;
 • Kako da koristite snagu i sposobnost vašeg uma i sve resurse koje posedujete;
 • Da svesno koristite nesvesne komunikacione procese;
 • Da maksimalno izoštrite i optimalno koristite svoju moć zapažanja;
 • Moderne tehnike uspešne komunikacije fokusirane na rešenje;
 • Da uverite govorom i NLP govornim obrascima;
 • Kako da unapredite lični i poslovni uspeh;
 • Kako prikupiti specifične, kvalitetne informacije od ljudi i iskoristiti ih za postizanje ciljeva;
 • Kako da motivišete zaposlene na najbolji mogući učinak.

Struktura treninga:

Polaznici će na samom početku treninga postaviti pojedinačne ciljeve i ciljeve učenja, kako bi imali što više benefita od iskustvenog i pragmatičnog pristupa učenju. Na treningu će biti izbalansirani prezentacija, demonstracija i iskustvene vežbe. Coaching i feedback biće korišćeni kako bismo i sebi i drugima pomogli u učenju i razvoju.

Vaša dobit od ovog treninga?

Mnogi programi za razvoj ličnosti pokušavaju da se pozabave ovom temom tako što opisuju uspešne ljude. Ali jedno je znati šta mora da se uradi, a sasvim drugo kako zaista postići taj cilj u praksi. Zato je ono što dobijate ovim treningom znanje, veština, praktično iskustvo kako da primenite efikasan alat da postignete željeni rezultat i ostvarite svoje ciljeve. Način kako i vi, konkretno, ciljano, bez obzira na trenutnu situaciju ipak možete da unapređenjem kvaliteta svoje komunikacije utičete na sva polja svog života i time dobijete viši nivo slobode, mira, ljubavi, poštovanja, uticaja, ispunjenja…

Ukoliko ste spremni da investirate u svoj lični i poslovni razvoj i unapredite ključni alat za uspeh – komunikaciju, onda se prijavite i na vreme rezervišite svoje mesto putem maila office@nlpinstitut.com ili putem telefona na 064/6451 400.

Vešta komunikacija – ključ uspeha

 • GradBeograd
 • Datum2017.
 • TrenerSlavica Squire
 • DostupnostIma Mesta