NLP Starter kao novi početak

NLP Starter kao novi početak

Jedino što je stalno u životu je promena. Neke promene se dešavaju igrom sudbine ili spletom okolnosti i na njih ne možemo uticati, ali ono što možemo jeste da izaberemo kako ćemo na njih reagovati. Zato svakako možemo uticati na promene koje sami donosimo kako bismo bili srećniji i ispunjeniji u životu. Bilo da su to promene vezane za karijeru, tim koji vodimo, porodicu, bolju organizaciju ili pak uvođenje nekih zdravih navika. Ovakve promene nije uvek lako izvesti jer je za njih potrebna jaka volja, upornost, istrajnost, disciplina i možda neka nova znanja kako to tačno sprovesti u delo.

Bez obzira šta je to što želite važno je započeti, da to ne bi ostalo samo na nivou našeg maštanja. Sve je moguće ostvariti i kada smo spremni prilika se sama ukaže, te je na nama hoćemo li je iskoristiti ili ćemo nastaviti sa odlaganjem sreće.

Ljudi spremni za novi početak imali su priliku da prisustvuju jednom od dva NLP Startera koji 15. i 16. odnosno 19. i 20. februara bili održani na NLP Institutu. Oni su odabrali baš ovu edukaciju znajući da će im ona pružiti sve što im je potrebno na putu za uspeh, jer je nastala upravo modelovanjem izuzetno uspešnih ljudi.

Tokom dva dana polaznici su se bavili vrlo korisnim tehnikama koje im omugućuju efikasniji i brži napredak u ostvarivanju ličnih i poslovnih ciljeva. Naučili su kako da efikasno komuniciraju sa različitim tipovima ljudi, jer za svaki uspeh bitna nam je i podrška drugih. Kao izvrsni komunikatori sposobni su da razumeju i druge stilove razmišljanja kao i da svesno koriste nesvesne komunikacione procese. Uz pomoć NLP metodologije naučili su kako da izvuku maksimum iz sebe, osveste svoju snagu, sposobnosti svog uma i sve resurse koje poseduju. Uz sve ove alate koji su odmah primenljivi lakše prevazilaze prepreke i imaju više izbora.

Nauku Ličnog Prosperiteta predavala je osnivač prvog NLP Instituta u Srbiji, Slavica Squire, NLP Master Trainer i Coach, koju je ova metodologija i samu promenila i učinila od svog života spektakularan projekat. Ona je svojim interesantnim stilom izlaganja sa puno primera iz svakodnevnog života učinila ova dva dana nezaboravnim za polaznike koji su sa puno novih znanja krenuli u nove izazove.

Posle ovog treninga polaznicima mogu da nastave dalju edukaciju na našem internacionalno sertifikovanom programu Business Practitioner ili da pohađanju neke od naših business workshops.