NLP Practitioner edukacija unapredila je moje poslovanje

NLP Practitioner edukacija unapredila je moje poslovanje

NLP Practitioner edukacija na NLP Institutu je jedna od najkorisnijih edukacija koju sam imao prilike da pohađam. Ona je u značajnoj meri pokrenula procese važne za lični, porodični i poslovni kontekst mog života. Uticala je na učvršćivanje / redefiniciju / razvijanje / promenu sopstvenih vrednosti i uverenja, sposobnosti, odnosno ponašanja i okruženja.

Ove promene desile su se (i dalje se dešavaju) kroz unapređivanje načina razmišljanja i komuniciranja, odnosno na osnovu boljeg razumevanja načina na koji ljudi funkcionišu, doživljavaju i „procesuiraju“/„mapiraju“ svet oko sebe. Najočiglednije promene nastupile su u poslovnom kontekstu. Posvećivanje NLP Practitioner edukaciji unapredilo je moje poslovanje kroz bolje razumevanje mape ljudi sa kojima radim, bolje razumevanje njihovih (ali i svojih) reprezentativnih sistema, vremenske linije. Uvažavajući njihovu mapu i čvrsto verujući u neograničene potencijale koji ljudi imaju, kreirao sam ambijent u kojem ljudi sa kojima radim efikasnije obavljaju svoje zadatke jer su oni u skladu sa njihovim vrednostima i potrebama. Uvođenje feedback-a imalo je pozitivan uticaj na međuljudske odnose, bolje razumevanje i unapređivanje rada pojedinca i cele organizacije.

Obraćanje pažnje na rapport, odnosno izoštravanje sopstvenih čula za sve verbalne i neverbalne poruke koje sagovornici šalju – doprinelo je boljem razumevanju između mene i mojih sagovornika (zaposlenih, partnera i slično), što je preduslov za dobijanje njihove emocionalne saglasnosti. Naročito korisno bilo je kreiranje poslovnih ciljeva prema „POKRENI“ modelu, koji su ovako postavljeni snažna inspiracija za ceo tim. NLP pristup postaje deo svakodnevnice našeg tima.

Pored toga, možda i najvažnije: kao roditelju i pravniku koji je profesionalno usmeren na ostvarivanje prava deteta, zaštitu prirode i dobrobit životinja, NLP edukacija je učvrstila moja uverenja da je otkrivanje tajne srećne dece, način ne samo da se inspiriše i ostvari sreća kod odraslih, već da je to jedini put za stvaranje srećne budućnosti ljudskog društva i stvaranje „novog čovečanstva“ koje je utemeljeno na vrednostima, uverenjima i principima koji podržavaju međusobno razumevanje i harmonizuju odnose u društvu vodeći ka skladnom suživotu ljudi i ljudi, ali i ljudi i životinja i prirode.

Ovo „NLP putovanje“ je tek počelo. Imam osećaj kao da je sve ono o čemu smo učili i čitali samo početni dodir sa mnogobrojnim alatima u moćnom setu NLP-a. Tako sa nestrpljenjem očekujem nova saznanja i uvide na NLP Master edukaciji na NLP Institutu.

Elvir Burazerović, direktor Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA

Prijavi se i TI!