NLP model za održivu promenu

NLP model za održivu promenu

Tajna svakog uspeha leži u pažljivom osluškivanju novih mogućnosti. Ako smo “odsutni” vrlo je lako da nam one promaknu. Ako poverujemo da je uspeh za nas moguć, tada možemo da podesimo našu svesnost tako da nam ukazuje na šanse da postignemo ono što želimo.„Ako verujete da možete i ako verujete da ne možete, u oba slučaja ste u pravu!“ – Henry Ford

Neuro – lingvističko programiranje nam daje načine da dođemo do željenih promena. Ta promena se ne odnosi nužno samo na ponašanje, već i na struktruru koja se iza njega krije. Možemo da promenimo naše vrednosti, uverenja kao i nesvesne delove sebe. Stvarna promena može da nastupi tek pošto je započeta i zamišljena u našem umu. Kada su različiti nivoi razmišljanja usklađeni jedni sa drugima, tada živimo život pun smisla.

Polaznici NLP Business Practitionera su na šestom modulu naučili jedan od najefikasnijih modela promene koji im omogućava da svoj uspeh podignu na viši nivo. Naučili su model Roberta Diltsa – NLN (Neuro Logički nivoi), koji im je koristio da se na dublji, slojevitiji način upoznaju sa promenama nekog ponašanja ili ograničavajućeg uverenja koje ih koči u napretku. Ovaj model nam daje znanje da otkrijemo uverenja, vrednosti i „programe“ po kojima mi i naši sagovornici govorimo i donosimo odluke. Ovo je važno svima koji žele da efikasno komuniciraju, motivišu druge i takođe da pravilno postave prioritete, kreiraju ciljeve kako lične tako i ciljeve svog tima ili cele kompanije usklađujući različite interese.

Ovaj trening održao je Dragoljub Matić, NLP Trainer, koji je prisutne vodio kroz vrlo zanimljiv, koristan nivo zapažanja u komunikaciji i time otvorio nov izvor atraktivnih mogućnosti. Preneo je NLP alate kroz vežbe sa primerima iz poslovne svakodnevnice, koje su omogućile polaznicima da dobiju potpuno novu perspektivu i pristup u razumevanju čoveka u celini.