NLP Master sertifikacija – nova dimenzija uspeha

NLP Master sertifikacija – nova dimenzija uspeha

Sertifikovala se i jedanaesta grupa NLP Business Mastera, koji su ovoj edukaciji posvetili divne letnje dane i po intenzivnom programu usavršili svoje ranije stečeno znanje, dobili nove još snažnije alate, napredne metode za promenu i postali vešti u korišćenju svih tehnika kako bi pomogli i drugim ljudima na putu ličnog prosperiteta.

Na Master treningu polaznici su razvili i optimizirali svoj lični stil. Tokom edukacije radili su, vežbali i primenjivali stečeno znanje kako bi sakupili što više iskustva u praksi i tako postali pravi majstori u korišćenju fantastičnih tehnika uz pomoć kojih svaki dan doprinose svetu svojom plemenitom misijom.

Oni su prvog dana sertifikacije radili test kojim su mogli da provere znanje koje su stekli na celom putu ove edukacije. On im je dao potvrdu koliko su toga zaista usvojili i kako ponosno mogu da stanu iza svoje diplome. 

Drugog dana, usledio je izuzetno zanimljiv i koristan dan, kako za Mastere, tako i za sve polaznike Business Practitioner edukacije koji su došli da ih podrže. Masteri su prezentovali svoj lični projekat iz NLP oblasti, tehnike i metode koji su praktično primenili ili kod sebe lično, ili u privatnom i poslovnom okruženju, a dobili su rezultate koji su za njih veoma važni i korisni. Na osnovu zaključaka i novih uvida i njihove kolege su imali priliku da čuju nešto što će i njima u praksi biti primenljivo i donositi im još više dobrih rezultata. Taj dan predstavlja razmenu iskustava, znanja i bogaćenje duha svim interesantnim prezentacijama koje su donele pozitivnu promenu.

Masteri su sada opremljeni kompletnim alatima i veštinama za efikasno kreiriranje ciljeva i brzo postizanje istih. Svoje sposobnosti podigli su na jedan viši i profesionalniji nivo koji im daje kompetence da učestvuju u individualnom razvoju drugih. Sada žive u skladu sa sobom i svojim okruženjem i kao srećniji i uspešni ljude žele svojim primerom da podstaknu i druge na hrabru odluku da preuzmu život u svoje ruke i kreiraju ga po sopstvenim merilima. Uspešno vladaju svim stečenim alatima i veštinama, tako da bez muke svaki izazov pretvaraju u atraktivnu misiju koja im svaki put donosi nova iskustva i otvara im još jedna vrata uspeha.