NLP kao podrška u razvoju mladih

NLP kao podrška u razvoju mladih

Savez studenata Ekonomskog fakulteta organizovao je Konferenciju studenata ekonomije 15. marta na Zlatiboru. Pitanje kojim se konferencija bavila je „Šta se dešava u Srbiji i šta će biti kasnije“ a NLP Institut je na konferenciji predstavila NLP Trener i Coach Milica Nikolić.

Konferencija studenata ekonomije je tradicionalna obrazovna manifestacija kojoj je i ove godine prisustvovao veliki broj studenata. Cilj konferencije je da studentima iz ugla istaknutih predavača iz sveta ekonomije, preduzetništva i NLP nauke, bude obezbeđeno dodatno obrazovanje u modernoj ekonomiji i ostalim društvenim sferama. Ovo je prilika da budu obezbeđene trajne veze među mladim stručnjacima i budućim liderima.

Milica Nikolić je na ovom događaju predstavila NLP (Nauku Ličnog Prosperiteta) kao podršku u razvoju mladih. Naučila ih je kako da unaprede svoje komunikacione veštine koje će koristiti u poslovanju i time dostići neverovatne rezultate. Takođe im je prenela znanje o tome kako da zamene neka sabotirajuća stanja poput treme i nesigurnosti, sa korisnim i podržavajućim kao što je samopouzdanje. Sve tehnike i alate koje su dobili, studenti će moći odmah da iskoriste, primene u praksi i učine svoj uspeh neizbežnim.