NLP Fitness – otkrivanje izvora

NLP Fitness – otkrivanje izvora

Kreator i realizator zanimljivih i inspirativnih večeri NLP Trainer&Coach Milica Nikolić je na petoj radionici iskoristila svoje iskustvo i kreativnost da polaznicima NLP edukacija pruži izuzetno korisna znanja koja će im unaprediti  prethodna već stečena, u cilju dubinskog i kvalitetnog poznavanja čovekove ličnosti. Na taj način prihvataju sebe sa svim vrlinama i manama koje pretvaraju u prednosti i iskreno vole i poštuju sebe.

Prvi korak do uspeha je upravo dobro poznavanje sebe jer  samo kapetan zna najbolji put kojim treba da plovi njegov brod. Otkrivanjem svih delova ličnosti, usklađujemo se sa samima sobom a onda i sa našim okruženjem. Kada smo celoviti onda smo i otvoreni za razne nove i kreativne ideje, nadahnuti, motivisani, puni energije i izuzetno efikasni u postizanju ciljeva jer celo naše biće sarađuje i usmerava energiju u istom pravcu.

Na ovoj Fitness večeri Milica je upotrebila i nova znanja koja je stekla na ovogodišnjem Future Congressu u organizaciji Akademije Metaforum International.  Naučila je prisutne kako da na dubljem nivou razotkriju izvore lične motivacije i tako oslobode sav svoj potencijal i stvaralačku energiju koja je jedini siguran put do postizanja sklada sa svojim bićem. Prisutni su bili zadivljeni novim tehnikama i energijom koja je vladala tokom večeri. Svi su bili veoma radoznali, angažovani i predani radu na usavršavanju sopstvenih veština kojima će ne samo promeniti sebe već i svoje okruženje.