NLP edukacija za članove SAM-a

NLP edukacija za članove SAM-a

Srpska Asocijacija Menadžera (SAM) je, u saradnji sa NLP Institutom organizovala 19.04. upoznavanje svojih članova sa NLP-om kroz jednodnevni trening. Cilj ove saradnje je bio usavršavanje članova asocijacije i upoznavanje sa ovom korisnom metodologijom za razvoj menadžerskog kadra u Srbiji.

NLP je metoda za modelovanje ljudske izvrsnosti, njegovi modeli se koriste implicitno ili eksplicitno u programima za liderstvo u velikim svetskim kompanijama, kao i u preko hiljadu internacionalnih kompanija koje se spremaju da postanu lideri, u javnim organizacijama, vladama, a koriste ga i vodeći preduzetnici i pojedinci posvećeni ličnom dostignuću.

Osnivač NLP Instituta, Slavica Squire, prvi NLP Master Trainer & Coach u Srbiji i bestseler autor upoznala je tokom treninga prisutne sa praktičnim NLP tehnikama koje im omogućavaju efikasniji i brži napredak u ostvarivanju ličnih i poslovnih ciljeva. Naučili su kako da efikasnije komuniciraju sa različitim tipovima ljudi, jer za svaki uspeh bitna nam je i podrška drugih. Naučili su da razumeju i druge stilove razmišljanja kao i da svesno koriste nesvesne komunikacione procese. Uz pomoć NLP metodologije naučili su kako da strateški bolje kreiraju svoju komunikaciju, da budu uticajniji i iskoriste resurse koje poseduju. Uz sve ove alate koji su odmah primenljivi u poslovnom kontekstu lakše prevazilaze prepreke i imaju širi dijapazon mogućnosti.

Posle ove edukacije menadžeri su dobili dodatne alate da krenu na put kreiranja najbolje verzije sebe i nezaustavivog poslovnog uspeha. Posebno se radujemo što su se zainteresovali za dalje NLP usavršavanje i odlučili da nastave edukaciju uz podršku NLP Instituta.