NLP Business Practitioner – 6. modul

NLP Business Practitioner – 6. modul

Ukoliko želite da saznate kako da unapredite vaš život, vašu kompaniju i odnose sa ljudima, šesti modul NLP Business Practitioner-a vam nudi praktične odgovore i rešenja koji vode ka uspehu. Tako su, u februaru mesecu, polaznici NLP Instituta imali priliku da nauče kako da otkriju ono što je njima samima ali i ljudima iz njihovog okruženja važno, čime će komunikaciju učiniti daleko efikasnijom. Upravo iz tog razloga ovaj modul akcenat stavlja na neurologičke nivoe koji polaznicima daju mogućnost da svog sagovornika spoznaju slojevito i da u skladu sa tim znaju kako da se strateški postave u zavisnosti od okolnosti i cilja koji žele da ostvare.

NLP Trainer Dragoljub Matić je takođe naučio polaznike kako da prepoznaju hijerarhiju i odnose svih segmenata koji čine ličnost pojedinca kako bi uspešnije organizovali sebe, svoj tim i kompaniju, osvrnuvši se, pri tome, posebno na identifikaciju suštinske motivacije koja predstavlja prvi korak ka prepoznavanju i razvijanju potencijala zaposlenih, a samim tim i napretku same kompanije.

Atmosferu sa 6. modula NLP Business Practitioner-a možete pogledati na našoj facebook stranici: Beograd – grupa 40, grupa 41, Novi Sad – grupa 42