Miltonov hipnotički govor – magične lingvističke veštine

Miltonov hipnotički govor – magične lingvističke veštine

U sali NLP Instituta na mestu predivne energije održan je dvodnevni trening na kome su obrađene fascinantne teme kao što su Sleight of Mouth i hipnotički govorni obrasci Miltona Ericksona.

Kroz ovaj modul i rad sa NLP Trainerom Dragoljubom Matićem – Profom naši polaznici stiču veštine korišćenja jezika koje graniče sa magijom. Time postaju moćniji i uticajniji da sa izuzetnom fleksibilnošću pomognu drugim ljudima da naprave promenu i budu srećniji u životu, u kompaniji i ličnim vezama.

Hipnotički govorni obrasci su im od velike koristi u svakodnevnoj komunikaciji i upravljanju. Takođe, to im pomaže da postignu bolji sklad sa sobom i sa svetom, da iskoriste svoj nesvesni um i dođu do resursa o kojima su samo mogli da sanjaju i time otkriju unutrašnje blago sopstvenih potencijala.

Još jedna važna strategija koja je rođena ovog vikenda je reimprinting. Ona nam na moćne načine redizajnira prošlost i čini je fleksibilnom, omogućavajući polaznicima da se oslobode tereta ograničenja nastalih u ranim godinama. Tako se skida emocionalni teret koji je nošen kroz vreme i na jedan oslobađajući način čini da ljudi promene uverenja koja su ih ograničila i time kreiraju mnogo lakše načine pri ostvarenjima svojih životnih snova.

milos

Kroz rad na produbljivanju Miltonovih obrazaca i razmenu iskustava spoznao sam kako na efikasniji način mogu da u komunikaciji sa drugima prevaziđem otpor, da pronađem zajedničku pozitivnu nameru i na taj način unapredim komunikaciju.

Miloš Milošević, Delta Generali Osiguranje