Master Storyteller

Master Storyteller

Jednom je čovek pronašao orlovo jaje i stavio ga pod kvočku. Zajedno s pilićima izlegao se i orlić i odrastao je s njima. Čitavog života orao je radio isto što i kokoške u dvorištu, misleći da je jedna od njih.

Kljucao bi po zemlji tražeći gliste i bube. Kokodakao je i lepršao krilima gledajući kako to druge kokoške rade, uzdižući se tek koji pedalj od zemlje. Godine su prolazile i orao je ostario.

Jednog dana ugledao je iznad sebe na vedrom nebu, veličanstvenu pticu moćnih raširenih krila, kako lebdi na vetru. Stari orao je gledao u nebo zadivljeno. „Šta je to?“ pitao je.

„To je orao, kralj ptica“, reče mu kokoška koja je stajala do njega.

„On pripada nebu, dok mi kokoške pripadamo zemlji.“

I tako je orao umro među kokoškama, ne znajući ko je.

Priče su jedan od najstarijih oblika podučavanja i uticaja.Kroz narodno pripovedanje očuvala se tradicija mnogih naroda. Priče o običajima, ratovima, junacima, precima i razna učenja prenošena su generacijiski sa kolena na koleno.

Metafore su transportno sredstvo za prenos vrednosti i uverenja kroz malo sadržaja. Naš mozak razmišlja u metaforama i zato priče imaju veliki uticaj na nas.

Vrhunski komunikatori u paleti svojih veština nezaobilazno poseduju veštinu pričanja priča, jer time zaobilaze otpor i direktno utiču na nesvesan um svog sagovornika.

NLP Master edukacija čini naše polaznike vrhunskim komunikatorima i zbog toga su metafore neizostavan deo ove edukacije. International NLP Master Trainer i Coach Slavica Squire prenela svojim polaznicima veštinu kreiranja odgovarajuće metafore u odgovarajućem kontektstu. Učili su kako mogu metaforom inicirati ideje kod svojih klijenata, podstaknuti ih na razmišljanje i izvršiti najpozitivniji mogući uticaj. Uz sve to, učili su i kako da prenose pravu emociju. Dobri govornici emocijom drže pažnju. Uspeh je mnogo veći ako prenesemo emociju koju sadrži metafora.

Takođe, način na koji doživljavamo naš život i sebe je takođe metafora i direktno utiče na rezultate koje postižemo. Tako su polaznici prvo ispitali neke od svojih ličnih metafora i kreirali neke nove koje će još efikasnije podržavati njihov uspeh u budućnosti.