Kompleksni terapeutski modeli

Kompleksni terapeutski modeli

Na sedmom modulu Master edukacije polaznici su imali izuzetnu priliku da uz NLP Trainera Keith Fail-a saznaju mnogo korisnog o terapijskim tehnikama pomoću kojih efikasno ulaze u procese promena. Kad radimo i želimo da izazovemo neku promenu naš cilj je da dođemo iz sadašnjeg stanja u željeno stanje. Prvi i najvažniji korak je identifikovanje željenog stanja, čiste i jasne reprezentacije cilja. Kada nekom pomognete da postavi ishod, već ste počeli s procesom promene jer nas naš mozak automatski postavlja na put koji vodi prema ishodu.

Ponekad ljudi nastoje da dostignu neko željeno stanje, ali svesno ne mogu da prepoznaju da dobijaju benefite od problema koji pokušavaju da reše. Npr. biti bolestan znači imati svu pažnju svoje porodice koja se ne dobija u normalnoj situaciji i tada postajemo motivisani da ostanemo bolesni, jer tako dobijamo svu potrebnu pažnju.

Četiri elementa su povezana sa željom za promenom, nastajanjem promene, znanjem kako doći do promene i davanjem sebi prilike za promenu. To su: fiziologija, strategija, kongruencija i uverenja.

Da bismo ostvarili duboku promenu, potrebno je da redizajniramo svoja uverenja koja nas često ograničavaju u životu. Tehnika re-imprinting je jedan od moćnih NLP model promene koji se radi na ovom modulu i koji nas oslobađa tereta ograničenja koje je nastalo negde u ranim godinama. Time se skida emocionalni teret koji je nošen kroz vreme i na jedan oslobađajući način čini da ljudi promene uverenja koja su ih ograničavala i time kreiraju mnogo lakše načine pri ostvarivanjima svojih životnih snova.