Kako da ovladamo svojim emocijama

Kako da ovladamo svojim emocijama

Dve grupe NLP Business Practitioner-a došle su na pola puta ove edukacije. Iza njih je sada mnogo već usvojenog znanja koje redovno primenjuju i dobijaju fantastične rezultate, a čeka ih, kako su mogli da vide na četvrtom modulu, još puno interesantnih i veoma korisnih metoda za uspešan i srećan život.

Kako bismo bili osoba od uticaja i kako bismo na podržavajuć način uticali na druge, važno je prvo da ovladamo svojim emocijama. Prvog dana treninga uz pomoć NLP Master Trainera i Coacha Slavice Squire, polaznici su se bavili različitim karakteristikama svoje ličnosti, postali svesni svojih sposobnosti i naučili kako da promene ponašanje koje im nije korisno. Upoznali su se sa vrlo korisnim metodama pomoću kojih mogu da promene sećanja na neka neprijatna iskustva i drugačije reaguju na slična iskustva u budućnosti. Time dobijaju znanje kako mogu da upravljaju sobom i iskoriste svoje resurse i na efikasan način pomognu sebi i drugima.

Drugog dana su imali priliku da uče uz podršku NLP Trainera i Coacha Milice Nikolić i NLP Trainera Lelice Todorović koje su im pružile znanje kako da imaju više izbora i načina na koji će da se nose sa oblastima koje su im prethodno bile izazov. Ako su imali neki konflikt u poslovnom okruženju ili u privatnom životu, sada znaju kako da ga reše na jedan divan podržavajuć način, tako što će isključivo iz dobre namere ukazati na neke propuste kod osobe koju žele da pomognu da se unapredi i razvija. Kada joj na takav način daju povratnu informaciju na ono što je ili što nije uradila kako je bilo dogovoreno, i na kraju je ostave u dobrom raspoloženju, daju osobi mogućnost da ono što je loše promeni i tako dalje napreduje. Ovim znanjem i dobronamernošću pozitivno utiču na ljude oko sebe i time unapređuju svoje saradnike. Svaku poteškoću vrlo precizno sagledavaju iz različitih uglova što im daje širu sliku i mnogo više ideja za njeno rešenje.

Tokom ovog, vrlo zahtevnog modula, polaznici su naučili praktično primenljive i veoma potrebne tehnike koje im omogućuju da se brže i lakše razvijaju u željenom pravcu i postanu najbolja verzija sebe.