Vojin Vukadinović

Vojin Vukadinović

Primetio sam da ljudi koji vole da primenjuju NLP tehnike, imaju plemenitu potrebu za usavršavanjem svog bića. Najlepši rezultat tog napora transformacije je kada od samih ljudi sa kojima ste okruženi dobijete dobar feedback, kada primete „nešto“. Tada počnu da vam vraćaju primljenu pozitivnu energiju, jer se sa vama osećaju još prijatnije, ispunjavate im želju za lepom komunikacijom. Transformacija i NLP, čudno ali to uvek ide zajedno…iako se ne primećuje u početku. I još nešto. NLP nije obavezan, ali transformacija jeste.