Verica Veljanovski

Verica Veljanovski

NLP mi je pomogao da umirim svoj temperament. Daje mi sigurnost i kvalitetnu komunikaciju sa okolinom, sposobnost da vidim i prihvatim različitost ljudi i da shvatim da postoje različite „mape sveta”.