Snežana Prokić

Snežana Prokić

NLP tehnike pomažu da se negativne emocije transformišu u pozitivna sećanja, osećanja i iščekivanja, a da pozitivna uverenja preokrenu naše gledanje na sopstveno kreiranje budućnosti.