Snežana Đurđić

Snežana Đurđić

NLP mi je dao resurse kako za ostvarivajne ličnih, tako i poslovnih ciljeva. Tehnike NLP-a omogućile su mi da budem pobednik, a ne uvek u pravu.