Olgica Nestorović

Olgica Nestorović

Na Prezentacionim veštinama sa Slavicom Squire dobila sam mogućnost da osvestim svoje slabe tačke u prezentovanju, a onda i da u sigurnom i podržavajućem okruženju poradim na istima, podižući svoje performanse na viši nivo.