Milica Mojićević

Milica Mojićević

Date tako malo, a dobijete toliko puno – lični rad i razvoj, neiscrpne resurse, inspiraciju, svetlu budućnost i sve korake na putu do nje, upoznate fantastične ljude i dobijete treninge najviših svetskih standarda. Moj svet – NLP svet i svi ljudi u njemu.