Maja Rodić

Maja Rodić

NLP trening je revolucionarna stvar u mom životu i promenio mi je život na bolje. U komunikaciji sa drugim ljudima sam razvila fleksibilnost i iskrenu zainteresovanost za mišljenje koje je drugačije od mog. Sada se zainteresujem kad neko ima drugačije mišljenje, više se ne ljutim i ne mislim da je neko u krivu kada misli drugačije, već znam da je drugačiji i da je to najkorisniji izvor informacija koji imam u tom trenutku.