Katarina Pajović

Katarina Pajović

Duhovna hrana je osnov za prevazilaženje fizičke gladi. Nahraniti svoj um tako da ne bude previše fizičke gladi, a ipak ne zanemariti potrebu za hranom, zadatak je NLP-a.