Jelena Kapisoda

Jelena Kapisoda

Edukacija na NLP Institutu doprinela je mom ličnom rastu i razvoju i zametnula je klicu boljih odnosa i komunikacije u nama svima. Radujem se sazrevanju koje dolazi.