Gordana Medić-Simić

Gordana Medić-Simić

NLP razvija ljude, njihove potencijale vodi ka aktuelizaciji a oni ka izvrsnosti u poslu i privatnom životu. Začudite se, za promenu, nad svakodnevnim stvarima, i zamislite nad sledećom izjavom:„Bolji svet čije vreme dolazi neće biti proizvod političke, religiozne ili naučne revolucije.” Možete da zamislite kakva će to promena biti, i ne morate poželeti da budete deo nje.