Dimitrije Stojanović

Dimitrije Stojanović

Ako želite da povećate svoju efikasnost, postanete omiljeni šef i kolega, korisniji prijatelj i partner, naučite NLP i koristite ga, koristite ga, koristite ga…