Dejan Kutlešić

Dejan Kutlešić

Od kako sam upoznao NLP postalo mi je jasno da nije bitno ko koliko zna i koja mu je polazna osnova, Jedina bitna stvar je da svako može postati još bolji u onome što želi, a za to ne postoje granice osim onih koje sami sebi postavimo.
Sada imam veću odgovornost za sadržaj koji primam i sadržaj koji dajem, i kada to ne želim. Svestan sam dobra koji mi daje kada ga koristim, i onoga što propuštam kada ga ne koristim.