Branislava Gajić

Branislava Gajić

Poznavanje NLP-a može pomoći ljudima da kreiraju ili nadograde pozitivne životne stavove i konstruktivna uverenja i vrednosti, koja će im pomoći i u poslovnom i u privatnom životu. Život treba da bude lepa stvar i NLP vam može pomoći u tome da uživate u njemu i ostvarite svoje ciljeve. Naravno, rad na tome – je na vama.