Brana Petrović

Brana Petrović

Na NLP treningu sam upoznala divne ljude koji govore jezikom koji ja razumem i naučila brojne veštine uz koje se stvari rade sa voljom i ljubavlju.