Jasni ciljevi za fascinantne rezultate

Jasni ciljevi za fascinantne rezultate

Kako bismo svoj život živeli kako želimo, neizostavno je da tačno znamo šta želimo. Najbolje od čega možemo krenuti je upravo od nas samih i od naših misli. Sve što radimo i sve što vidimo oko sebe nastalo je pre svega u umu. Da bi se ono što želimo manifestovalo u stvarnom svetu, ideju treba osmisliti, a potreban je i plan za njeno sprovođenje.

Ne postoje ograničenja za bilo šta što želimo, sve je moguće, najvažnija je čvrsta vera, jer vera u uspeh donosi uspeh. Na putu do cilja, osim volje, postoji još jedan relevantan kriterijum, a to je vizija. Vizija je slika koju smo u stanju da stvorimo pred svojim „unutrašnjim okom“ , jer ako te slike nema, nema ni jake motivacije. Kristalno jasna predstava o tome kako će da bude kada se dostigne cilj koji je vredan ostvarenja, pruža nam ogroman izvor energije tako da smo u stanju da naizgled bez mnogo muke, dostignemo čak fascinantne, izuzetno visoko postavljene ciljeve – to je tajna mnogih velikih vizija.

Na petom modulu NLP Business Practitioner edukacije prvo u Beogradu a zatim i u Novom Sadu, International NLP Master Trainer i Coach Slavica Squire je održala, za naše polaznike jedan od najvažnijih modula, čija je tema “ciljevi”.

Ovaj trening je omogućio polaznicima da pomoću praktičnih i primenljivih metoda kreiraju viziju željene budućnosti, osveste svoje potencijale, prihvate ličnu odgovornost za ostvarenje svojih ciljeva i programiraju se na njihovo ostvarenje. Time su aktivirali pozitivnu energiju i ličnu motivaciju i napravili prvi korak ka željenom uspehu.