Integracija stečenih znanja

Integracija stečenih znanja

Na sedmom modulu NLP Master edukacije, polaznici su produbili i integrisali sve do sada naučeno. Postalo je još jasnije šta sve mogu sa ovim sveobuhvatnim i nadasve korisnim materijalom da postignu u svom životu i životima drugih. Oni su posle tokom ova dva dana naučili kako da na najefikasniji način sa vrlo kompleksnim alatima upravljaju procesima promene.

Kvalitetan razvoj i napredak može da se uporedi sa stvaranjem umetničkog dela : nije mehanički, niti je po nekom redosledu, ali nije ni čista slučajnost. Sigurno je da na početku kreiranja postoji vizija, ali je eliksir svakog razvoja i napretka komunikacija – razumevanje između ćelija, individua, zajednice, kao i razumevanje u nama samima između naših želja, naše svakodnevne realnosti i naših duhovnih koncepata. Dugoročna održivost se u mnogome zasniva na razmeni i balansu, a skoro nikada na dominaciji.

Polaznici sada odlično vladaju vrlo korisnim znanjem te uspešno balansiraju svim svojim životnim aspektima. Motivisani i puni energije razvijaju se u pravcu željenog ostvarenja. Svaki problem koji im se nađe na putu uspešno pretvaraju u ciljeve i ostvaruju izvanredne rezultate. Pregovaraju na ekspertskom nivou i produbljuju razumevanje za sisteme, firmu, tim, porodicu. Postali su primer drugima, izvor inspiracije i motivacije. Oni uspešno razrešavaju lične konflikte i konflikte u timu i okruženju. Na osnovu ovih znanja otkrili su sve svoje potencijale i oslobodili kreativnost te kao takvi postižu fascinantne uspehe i predstavljaju pozitivnu promenu u društvu.

Ovim modulom su proširili svoju kompetenciju i postali još uspešniji u svom poslu i upravljanju promenama. Svom uspehu su dali dublju dimenziju i ostvarili su vrlo jak uticaj kako na sebe tako i na svoje okruženje.