Efikasni alati promene

Efikasni alati promene

 Naša čula i emocije su u osnovi našeg razmišljanja i odlučivanja. Promenom razmišljanja o nekom iskustvu možemo promeniti i poboljšati svoj život.

NLP Trainer Charles Faulkner je polaznike Master edukacije na drugom modulu vodio na zanimljiv put upoznavanja novog sveta iskustava, sveta koji su možda pomislili da dobro znaju. Njegova uža specijalnost je rad sa submodalitetima, odnosno kodovima naših sećanja, sa kojima su se polaznici susreli još na Practitioner edukaciji, samo što sada nadograđuju i sve više proširuju znanje koje su stekli.

Ovaj izuzetan trener je prisutnima objasnio da mi ustvari, kako bismo opisali svoj unutrašnji svet iskustva, koristimo primere iz spoljašnjeg sveta. Razvio je čitav koncept koji se zasniva na tome da je spoljašnji svet model za unutrašnji svet, i na koji način promene u jednom uzrokuju promene u drugom.

Zato je na ovom modulu Charles naučio polaznike kako da uz pomoć submodaliteta, kodova našeg iskustva, učine svoje ciljeve primamljivijim, dostižnijim, a da umanje prepreke, kako da ostave probleme iza sebe, ili ih sklone u stranu. Na ovaj način će moći bolje da upoznaju sebe, svoje iskrene želje i svoj put u budućnost kreiraju tako da im bude lako, zanimljivo, i da uživaju u svakom koraku koji preduzimaju jer su već sada, u sadašnjem trenutku srećni i zahvalni na onome što imaju ili ako nisu, znaju kako to efikasno da promene. Menjajući svoje misli, neželjena ponašanja, aktivirajući i pojačavajući željena stanja, postaju svesni, mirni, samozadovoljni i znaju da upravljaju svojim stanjima, emocijama i situacijama. Postaju kompletne, ispunjene, stabilne ličnosti koje su primer drugima. Menjajući sebe menjaju i svet oko sebe.