In-house kompanijski treninzi

[singlepic id=122 w=543 h= float=]

Uobičajeni kompanijski treninzi se bave sposobnostima i veštinama, ono to je posebno u našim treninzima i čini ih potpuno drugačijim je to što je njihovo dejstvo na nivou promene uverenja i vrednosti. Naši treninzi su izuzetno efikasni jer koristimo NLP da delujemo na višem nivou i učimo menadžere da ciljno izgrađuju svoj identitet i identitet svoje kompanije kako bi bio u skladu sa vizijom koju žele da ostvare. Zbog efikasne promene na visokom nivou, dejstvo naših treninga je dugoročno, a izvanredni rezultati neizbežni i to na duge staze.

Mi shvatamo dinamiku savremenog menadžmenta i potrebe pojedinih kompanija da organizuju NLP treninge u svojim prostorijama i na određene teme. Vreme je jako skupo i iskusni menadžeri u vrhu velikih kompanija ponekad žele da nauče samo stvari koje su bitne za njihovu vrstu posla. Iz našeg dosadašnjeg iskustva, ovaj model saradnje se pokazao kao najbolji za kompanije koje žele da njihovi ljudi napreduju, a da pritom najefikasnije iskoriste vreme.

Do sada smo uspešno izveli veliki broj in-house treninga sa nekoliko kompanija, među kojima su Metalac Holding, Merkur, Würth, Tetrapak, Helios, Icofin, Wiener Städtische, Sanofi Aventis, Evrocert i drugi. Opširnije o tome možete pogledati u delu naši klijenti.

Vaši zaposleni mogu preći kompletne treninge i dobiti naše internacionalno priznate sertifikate, po bilo kom modelu saradnje. Termini i program se prilagođavaju prema vašim potrebama, jer vi najbolje znate šta vam je potrebno i koje su najslabije tačke u vašoj firmi; da li želite pre svega da imate uticajne menadžere ili da stavite naglasak na komunikaciju sa klijentima ili dobre odnose unutar firme. Kontaktirajte nasda se upoznamo i porazgovaramo o mogućnostima koje vam stoje na raspolaganju.