Umetnost vršenja pozitivnog uticaja i pregovaranja

Vršenje uticaja, uveravanje, pregovaranje je trening koji je dizajniran da omogući postizanje ciljeva vaše organizacije dajući vašim timovima zaduženim za prodaju, kupovinu, finansije i menadžment vankonkurentnu prednost. Omogućavajući im da razumeju strukturu moćnog uveravanja, nivo njihovih veština koje su stekli na tradicionalnim kursevima dosegnuće nivo majstorije.

Zašto pohađati ovaj trening?

Efikasan uticaj, uveravanje i pregovaranje je mnogo više od saterivanja svojih sagovrnika ”u ćošak”, radi se o elegantnom uticaju na sagovornika da zauzme pozitivan stav u vezi sa ishodom. Pregovarači će razumeti moć čitanja neverbalne komunikacije, kako da ispoštuju dogovor, i kako da se suptilno „povuku“ u određenim tačkama tokom procesa pregovaranja. Polaznici će naučiti moćne NLP obrasce za uticaj i diskretno uveravanje. Naučiće i važnost čitanja i reagovanja na neverbalne signale tokom procesa pregovaranja.

Naučićete:

 • Kako da izgradite i održite odličan kontakt sve vreme tokom pregovora
 • Kako preuzimanje suštinskih obrazaca profesionalnih pregovarača može unaprediti vaš posao
 • Kako planirati i pripremati se za pregovore
 • Kako iskoristiti 93% komunikacije koja je neverbalna za pozitivan ishod
 • Kako ispoštovati dogovor, i onda kada je prisutna drugačija perspektiva
 • Kako prepoznati kada i kako se „povući“ i dopustiti drugoj strani da povede
 • Kako prepoznati koji je tip ličnosti sa druge strane i efektivo strateški pregovarati
 • Kako sve vreme održati stanje potpune prisutnosti i svesnosti u pregovorima
 • Kako da koristite napredne tehnike za ispitivanje
 • Kako da prevaziđete smetnje i prepreke
 • Kako da razumete grupnu dinamiku i uloge u njoj
 • Kako da koristite pregovaračke strategije za postizanje zadatih ciljeva
 • Kako da izbegnete pregovaračke zamke i klopke
 • Kako da koristite uverljive i uticajne govorne obrasce
 • Kako da odvojite ljude od problema
 • Kako dodeliti optimalne uloge članovima pregovaračkog tima radi maksimalne efikasnosti
 • Kako razrešiti konflikt i sa lakoćom upravljati ljudima
 • Kako postići ciljeve kroz pregovaranje

Ovaj program će uskoro biti u ponudi kao otvoren trening, a ako želite ovakav program u svojoj kompaniji ili više informacija, kontaktirajte nas.