Biti inspiracija drugima

Biti inspiracija drugima

Nije lako postati NLP trener. Potrebno je napraviti mnogo koraka, kako biste došli do svog međunarodno priznatog sertifikata. Prvo je neophodno da imate NLP Practitioner i NLP Master sertifikate. Zatim, da prođete prvu fazu NLP Trainer treninga – NLP Trainer Starter, koji se na NLP Institutu naziva i Prezentacionim veštinama i dostupan je svima koji žele da usavrše svoje veštine govorništva i javnog nastupa.

Nakon toga, sledi Faza 2 ove edukacije – Trainer Training Live, tokom koje polaznici mogu da usavrše svoj performans tokom devet intenzivnih dana učenja sa najboljim NLP trenerima u okruženju – Slavicom Squire, Dragoljubom Matićem – Profom i Katarinom Džoković.

A nakon toga, sledi Faza 3 – odnosno integracija i testiranje naučenog.

Tokom dva dana na NLP Institutu grupa izvanrednih ljudi imala je priliku da upravo u ovoj fazi od prvog NLP trenera na ovim prostorima dobije podršku za kreranje njihovog sopstvenog programa.

Oni su se kroz konkretne vežbe i uz dragocen feedback najiskusnijeg NLP trenera na ovim prostorima dodatno približili svojoj sopstvenoj autorskoj prezentaciji.

Ako biste i vi želeli da postanete NLP trener, informišite se o našim edukacijama.