Prave promene desiće se samo ako promenimo sebe

Prave promene desiće se samo ako promenimo sebe

Do sada sam pročitala dosta knjiga koje se bave komunikacijom, emocijama i unutrašnjim percepcijama i procesima. Sa NLP-om sam se susrela pre par godina, ali tek kada sam krenula na praktičnu edukaciju shvatila sam da takav način učenja ne mogu da zamene ni hiljadu proćitanih knjiga. Nakon proživljenog NLP Practitionera uvidela sam da ukoliko želimo promene one mogu da se dese, ali ne same od sebe, već pomoću naše akcije. Takođe prave promene desiće se samo ako promenimo sebe, a posle toga shvatićemo da se i ponašanje drugih menja prema nama. To sam osetila i na svom ličnom iskustvu. Na edukaciju sam došla isključivo zbog poslovnog aspekta svog života, a sada sam sigurna da sam pokrenula proces promene moje kompletne ličnosti. NLP edukacija mi je omogućila da osvestim način komunikacije, način razmišljanja , a samim tim i ponašanja i delovanja, kako mog tako i ljudi u mom okruženju. Iznenađena sam da na jednostavan i brz način možemo vrlo efikasno da osetimo promene. Najzanimljivije mi je da sam svesna da naučene tehnike koje primenim rade i zato sam ponosna na sebe. Na taj način sam i motivisana da ih dalje koristim.

Dragana Rončević

Dipl.ing.elektrotehnike