Karolina Lukić

Karolina Lukić

Na NLP sam krenula sa ciljem da usavršim komunikaciju, a ono što sam dobila je: povratak sebi i to na najmanje očekivan način. „Očekivanje je neprijatelj iskustva”, stoga ne očekujte već samo delajte. Stupite na put promene, probajte NLP.