Rešavanje konflikata uz pomoć NLP-a

Conflict_management

Pregled treninga


NLP za rešavanje konflikata je dvodnevni trening na kome ćete naučiti kako da upravljate različitim stavovima i mišljenjima i održite interakciju između kolega koji su važni za Vašu organizaciju. Bolje ćete razumeti kako se ljudi motivišu i kakva im je percepcija, što će Vam omogućiti da rešite nepotreban konflikt na najefektivniji mogući način, i pronađete dugoročno rešenje od koga će imati benefita svi koji su uključeni.

Zašto prisustvovati ovom treningu:


U bilo kojoj organizaciji, kada se konflikt pojavi, utiče na vreme, resurse, energiju i produktivnost, kako na ličnom, tako i na nivou menadžmenta, odeljenja, tima, pa čak i uprave. Kada se nepotrebni konflikt eliminiše, rezultati Vaše organizacije, lične efikasnosti i timskog rada su povećani, podiže se motivacija, ima manje osipanja i problema u HR-u, kompanija je u balansu, i štedi se novac kompanije.
Ovaj trening će posebno odgovarati profesionalcima u HR-u, predstavnicima zaposlenih, menadžerima, direktorima, preduzetnicima i liderima.

Šta ćete naučiti:


 • Kako da pristupite problemu iz različitih perspektiva
 • Korišćenje jezika kao važnog alata za fasilitaciju
 • Kako da poboljšate svoje sposobnosti da vodite, savetujete i procenjujete ljude
 • Kako da preciznim pitanjima dođete do pravog problema
 • Kako da otkrijete stvari o ljudima koje oni ni sami ne znaju
 • Kako da čitate svoje zaposlene, i dajete im instrukcije na način na koji to mogu najlakše da prihvate i sa lakoćom rešavaju izazove
 • Kako da pregovarate sa lakoćom, postižući win-win dogovor svaki put
 • Kako da upravljate svojim stanjem u bilo kojoj situaciji
 • Kako da postignete visok nivo uticaja na ljude nad kojima nemate direktan autoritet
 • Kako da motivišete zaposlene na njima prihvatljivji način, vidno podižući nivo njihove motivacije
 • Kako osposobiti zaposlene da sami rešavaju svoje konflikte, bez potrebe za eskalacijom

Kako je trening strukturiran:


Na početku treninga, polaznici će postaviti pojedinačne ciljeve i ciljeve treninga kako bi intenzivirali učenje i imali što više benefita od iskustvenog i praktičnog pristupa. Ovaj trening se sastoji iz prezentacije, demonstracije i iskustvenih vežbi. Coaching i feedback će biti korišćeni za sagledavanje sebe i drugih, kako bi se pospešilo učenje i razvoj polaznika.