NLP Master grupa 21 startovala u Novom Sadu

NLP Master grupa 21 startovala u Novom Sadu

Šta je potrebno da bismo nepokolebljivo išli ka svojim ciljevima? Kako možemo da rasplamsamo samopouzdanje i entuzijazam za one stvari koje su nam važne? Kako da planiramo svoj život, tako da iz dana u dan, iz meseca u mesec i iz godine u godinu postižemo ono što smo zamislili?

Upravo time su se bavili polaznici NLP Mastera tokom prvog modula ove edukacije, koji su dobili priliku da integrišu znanja koja su stekli tokom NLP Practitioner-a i stave ih u pogon kroz napredno učenje o ciljevima.

Ova 21. grupa polaznika NLP Mastera okuplja se u Novom Sadu, a tokom proteklog vikenda sa Slavicom Squire istraživali su i produbljivali razumevanje aksioma koje su već naučili tokom ranijih edukacija i postavili okvir za ono što tek sledi.

Budući da je Master edukacija u velikoj meri orijentisana na planiranje života i otkrivanje mogućnosti za novu orijentaciju, upoznavali su se sa strategijama koje mogu da im olakšaju ostvarenje najdubljih snova.

Na ovom modulu postavili su okvir za kompletnu edukaciju, stekli jasnoću, fokus i samopouzdanje da planiraju svoj život unapred, kako bi ostvarili svoje snove, vizije i ciljeve za budućnost.

U okviru narednog modula izučavaće modelovanje, metod koja se koristio za proučavanje strategija vrhunskih profesionalaca, njihovog razmišljanja i delovanja, kao i tehnike za reprogramiranje utisaka i iskustava iz lične istorije i prošire svoju kompetentnost i kreativnost.

Ako ste već završili NLP Practitioner edukaciju i želeli biste da proširite svoje znanje i ovladate veštinama najuspešnijih ljudi današnjice, prijavite se za sledeću grupu NLP Mastera. Više o tome, pročitajte OVDE.