Wingwave Coaching

Wingwave Coaching

Prvi put u našoj zemlji održana je edukacija za wingwave coach-a. Naš NLP Institut je bio organizator, a trener je bila Nada Kaiser – akreditovani wingwave trainer iz Štutgarta. Naši polaznici su dobili sertifikate od Besser Siegmund Instituta iz Hamburga koji je jedini nosioc prava za ovu metodu. Od danas imamo kompetentne i akreditovane wingwave coach-eve koji vam stoje na raspolaganju za vaš lični razvoj i napredak.

Uskoro ćemo imati na sajtu coaching pool iz koga ćete moći da izaberete svog ličnog coacha. Ukoliko se interesujete za individualni coaching biće nam drago ako nas kontaktirate, mi ćemo vas rado povezati sa nekim od njih, a u skladu sa vašim potrebama i ličnim kompetencijama coacha.