Veštom komunikacijom do rezultata

Veštom komunikacijom do rezultata

Sa NLP sam se susrela pre par godina i praćenjem kroz časopise i preko interneta sam se informisala o ovom vidu edukacije. U NLP sam prepoznala elemente moje neostvarene želje i ljubavi, psihologije. To me opredelilo da prvo upišem NLP Starter, a potom i Business Practitioner. Prvenstvena ideja upisivanja i pohađanja ove edukacije mi je bila unapređenje sebe i rad na sebi. Međutim sama edukacija mi je „otvorila oči“ i omogućila da ustvari pored sebe upoznam i druge ljude I način na koji oni razmišljaju, komuniciraju i ponašaju se. NLP edukacije me je naučila kako da lakše komuniciram sa ljudima, uspostavim kvalitetnije odnose kako poslovne tako i privatne i unapredim i poboljšam prvenstveno sebe. Kroz samu edukaciju sam naučila da budem fleksibilnija u razmišljanu, stavovima, odnosima, da prihvatim različite ljude i njihova mišljenja kao nešto pozitivno, čak i kada su suprotna mojima, jer upravo to vodi mom napretku i razvoju. Takođe sam shvatila da svoje želje lako mogu da realizujem i pretvorim u stvarnost, i da sve što mi je potrebno da budem srećna i zadovoljna u životu, već imam u sebi.

NPL mi je olakšao život!

Danijela Dabić

 

– dipl.ecc. u pokrajinskom sekreterijatu za sport i omladinu