Uverenja i vrednosti – šesti modul NLP Business Practitioner-a

Uverenja i vrednosti – šesti modul NLP Business Practitioner-a

Da li Vam Vaša uverenja pomažu? Da li podržavaju Vaš identitet, ono što želite da budete? Postoje dve vrste uverenja – ona koja nas koče, i ona koja nas podržavaju. U NLP-u ih nazivamo ograničavajućim uverenjima ili pozitivnim, podržavajućim uverenjima.

Ne mogu da … naučim francuski, jašem konja, sviram gitaru, razumem algebru, slikam, pevam, igram, gajim povrće, razumem žene, prestanem da jedem čokoladu, napišem knjigu, razmišljam o svom životu… Lista je beskonačna! Ako ovo ne važi za Vas, možda znate nekoga sa ovakvim ili sličnim ograničavajućim uverenjima…

U NLP- u postoje razne tehnike za promenu uverenja koja su ogrinačavajuća i programiranje podržavjućih. Njihovim otkrivanjem i promenom bavili su se polaznici NLP Instituta na šestom modulu Business Practitioner-a sa NLP Trainer-om Dragoljubom Matićem.

Pozitivno, podržavajuće uverenje jednako je moćno kao i ograničavajuće! Kako biste mogli da napravite promenu (pod uslovom da vi sami želite promenu)?

Evo nekih ideja:

  • Koje resurse imate na raspolaganju, a koji su Vam potrebni? Radite na pronalaženju i korišćenju tih resursa!
  • Šta je to što bi Vas motivisalo da ostvarite cilj – nagrada ili strah od posledica? Nađite svoj podstrek!
  • Kako možete učiti iz prethodnih iskustava bilo pozitivnih ili negativnih (kada je nešto funkcionisalo i kada nije)? Izvucite pouku i krenite na put promene mudriji!
  • Vodite računa kako se izražavate kada govorite o svom cilju ( verbalno i neverbalno) kako bi Vaše misli, telo i emocije bili usklađeni i podržavajući.
  • Razložite cilj na manje, izvodljive korake. Npr. prvi korak za cilj „Plovim oko sveta“ bio bi da naučite da plivate i otkrijete da li je plovidba nešto u čemu stvarno uživate.

„Ako verujete da možete i ako verujete da ne možete, u oba slučaja ste u pravu!“ – Henry Ford