Uspeh proizilazi iz načina na koji se odnosimo prema sebi i drugima

Uspeh proizilazi iz načina na koji se odnosimo prema sebi i drugima

Svi mi imamo neko iskustvo na koje kada pomislimo izazove u nama loš osećaj. Svaka naredna situacija slična prethodnoj izaziva isti osećaj nelagode i na taj način se vrtimo u začaranom krugu. Teško je izaći odatle ako konstantno reagujemo isto i ne vidimo mogućnost promene. Naravno mi ne možemo promeniti sam događaj, ali ono što možemo jeste da promenimo sećanje na njega. Polaznici dvadeset devete grupe Business Practitionera su na pola puta ove edukacije, odnosno na četvrtom modulu naučili veoma korisne tehnike koje će im zasigurno pomoći da svoju prošlost učine lepšom, sadašnjost kreativnijom i efikasnijom a budućnost primamljivijom i kvalitetnijom. Oni su prvog dana, uz podršku NLP Trainera i Coacha Milice Nikolić upoznali različite karakteristike svoje ličnosti, osvestili svoje sposobnosti i dobili znanje kako mogu efikasno promeniti obrasce ponašanja koji im nisu korisni. Radili su na promeni kodova svojih sećanja, odnosno na submodalitetima iskustva koja im omogućavaju da promene svoj osećaj vezan za neprijatne događaje tako da na taj način mogu uvek da vladaju emocijama i ciljano upravljaju sobom. Posle prvog dana, polaznici su bili oduševljeni korisnošću i primenljivošću  tehnika u svim životnim oblastima.

Drugog dana sačekalo ih je još veoma interesantnih alata sa kojima će postati osoba od uticaja koja takođe ume da pomogne drugima u napredovanju. Bavili su se značajem feedbacka. Poznato je da iza svake dobre kompanije, stoji dobar tim čiji se članovi međusobno dobro razumeju i dopunjuju. Kako bismo negovali tu stabilnost važno je posedovati veštinu precizne komunikacije koja nam omogućava da se svaki konflikt i neslaganje reši na najbolji i na najefikasniji način.  Često čujemo da pohvale na poslu mogu biti loše u smislu uljuljkavanja zaposlenog i njegovog opuštanja i možda neproduktivnog rada, a sve to zato što dajemo pogrešne pohvale koje se odnose na ličnost a ne na ponašanje. Međutim, pravilne pohvale, koje su usmerene na ponašanje, odnosno na obavljen rad su veoma korisne. Kada pohvalimo i skrenemo pažnju kako može biti bolje u budućnosti, mi dajemo feedback. To je povratna informacija na naše ponašanje, angažman i ono što smo uradili, na osnovu njega zaposleni dobijaju pravu sliku situacije, jasnije uvide šta može bolje i tako im, sa dobrim osećajem raste nivo motivacije. Smisao davanja feedbacka je, u stvari, postizanje otvorene, prijatne, podržavajuće atmosfere za lični rast i razvoj. Stiče se poverenje i sigurnost jer je to osnova sa koje možemo maximalno da iskoristimo svoje kapacitete.

Ovo su bila dva dana usmerena na rešavanje i otklanjanje prepreka na putu i učenje kako da na najbolji način pomognemo sebi i drugima. Znanje se sve više proširuje i nadograđuje na prethodno i tako korak po korak postaju svesni svojih sposobnosti i grade najbolju verziju sebe.