Trening za NLP Trenere

Trening za NLP Trenere

Posle modula sa Tom Best-om i Charles-om Faulker-om, polaznici našeg prvog treninga za NLP Trenere su nastavili rad sa Slavicom Squire. Budući treneri su imali priliku da nauče tehnike koje im omogućavaju da na profesionalan i autentičan način prenose svoje znanje. Učili su kako se kreira uspešan i zanimljiv trening, kako da izgrade i da zadrže svoje dobro stanje, kako da u grupi kreiraju atmosferu koja podržava učenje i još puno interesantnih i važnih tehnika za njihov budući poziv.

Takodje su učili kako da kreiraju i programiraju svoju buduću karijeru i novi identitet kao NLP trener.

U sledećem modulu će imati priliku da praktično primene svoje stečeno znanje i veštine, jer će raditi uvodni NLP treninga za mlade lidere studentske organizacije AIESEC.