Treći modul Business NLP Practitioner

Treći modul Business NLP Practitioner

Polaznici su imali priliku da ih ovoga puta podučava Dragana Mladenović, koja nam dolazi iz Zagreba. Prvog dana treninga polaznici su učili lingvističke govorne obrasce koji im pomažu da u svojoj poslovnoj praksi veoma precizno i efikasno komuniciraju i odmah su krenuli na primenu svega naučenog. Drugog dana su učili hipnotičke jezičke obrasce Miltona Eriksona i njihovu primenu u poslovnom okruženju kako bi postali sposobniji da izvrše snažan pozitivan uticaj na svoje saradnike, klijente i sagovornike uopšte. Radili su takođe i tehniku ”reframing” i naučili da su svako ponašanje i svako iskustvo prikladni i korisni u nekom kontekstu, kako bi bili sposobniji za pozitivnu promenu. Dragana je sertificirana za trenera NLP-a i HNLP-a, a takođe je sertificirani terapeut za Time LineTherapy TM i bila je prava podrška u učenju i jačanju tih specifičnih komunikacionih veština koje su izuzetno primenjive usvakodnevnici.